Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oertzen HDL – vysokotlakový systém

Predstavujeme Vám hasiací vysokotlakový systém od firmy Oertzen. Po jeho použití však neostáva miesto požiaru vlhké, pretože voda sa vyparí a uhasí požiar podobne ako pri systéme HIROMAX.

Stručná história firmy Oertzen: Firma Oerzrn sa zaoberá výrobou a vyvíjaním čistiacej vysokotlakovej techniky a hasičských vysokotlakových systémov. Medzi najlepšie patrí systém HDL pracujúci s vysokým tlakom tvoriacim aerosol na hasenie, ktorý nespôsobuje škody tlakom ani vodou. Systém HDL je podobný systému HIROMAX.

Systém HIROMAX pracuje na princípe stlačeného vzduchu a demineralizovanej vody, ktorá stlačená a hnaná vzduchom vytvára jemný aerosol, ktorý sa pri priblížení k ohňu (a samozrejme vyššej teplote) vyparí, a tým ochladí miesto požiaru, preto sa s ním dajú hasiť aj elektrické zariadenia pod napätím a nevznikajú žiadne škody následkom odplavovania vody.

Systém HDL pracuje na podobnom princípe, ale tu vytvára tlak vysokotlakové čerpadlo, ktoré pri pripojení na nádrž vozidla má prakticky skoro neobmedzenú zásobu vody, pri jeho malej spotrebe. Aerosol tu však vytvára špeciálna vysokotlaková prúdnica, ktorá pri tlaku systému (250 barov) rozmrští vodu do jemného vodného prachu, čiže aerosolu. Je vhodný na hasenie požiarov automobilov a požiarov tr. A pomocou aerosolu, a hasenie požiarov tr. B pomocou peny. Bohužial, kvôli vysokému tlaku a možnosti nevyparenia aerosolu je nevhodný na hasenie elektrických zariadení pod prúdom a lesných požiarov, pretože hrozí po vyparení aerosolu a otepleniu prostredia znovu vzplanutie dreva. Systém HDL však môže pracovať aj ako obyčajný vysokotlakový systém s penou, pri napojení kanistra s penidlom do systému ale aj pri tlaku asi 40 barov, ktorý vytvára len silný priamy prúd, tu už však nevytvára aerosol a hrozia škody vysokým tlakom a vodou.

Tu je približná spotreba vody na základné druhy požiarov:
Autá : v plne vyvinutom štádiu požiaru s horiacimi pneumatikami 15–30 l
nízko vyvinutý požiar, bez pneumatík 9–10 l
Pneumatiky : 50 kusov, nechané rozhorieť sa 1 minútu 1– 2 l
Drevené palety : 10 kusov 5–10 l
Miestnosti : horiace, zaplnené asi 35% nábytkom 20–40 l


HDL sa vyrába v troch typoch: HDL 250, HDL 200 a HDL 170, samozrejme platí že čím menšie číslo, tým menší výkon. Každé môže byť pripojené k nádrži vozidla ale aj s vlastnou statickou nádržou, ktorej objem závisí od typu. Pri väčších továrňach a halách sa rátalo aj z jednoduchším uskladnením, a to pri type HDL 250, ktoré sa vyrába aj na pojazdnom ráme s nádržou 125 l a držiakom na kanister s penidlom.

Stručné TTD:

HDL 170
Rozmery (V x Š x D) 810 × 570 × 750 mm
Váha systému bez nádrže 88 kg
Pohon 1 valcový, 4-taktný benzínový motor
Výkon 9,6 kW
Štartér lanko
Čerpadlo 3 valcové čerpadlo,21 l / min.
Max. tlak 170 barov (17 MPa)
Hadica 30 metrová vysokotlaková hadica (odolá 300 barom)
Statická nádrž k systému objem 100l
Prúdnica Vysokotlaková anatomicky tvarovaná prúdnica Oertzen
s aerosolovou a penotvornou tryskou

HDL 250
Rozmery (V x Š x D) 960 × 560 × 1000 mm
Váha systému bez nádrže 153 kg
Pohon 2 valcový, 4 taktný benzínový motor
Výkon 13,2 kW
Štartér elektrický + núdzové lanko
Čerpadlo 3 valcové čerpadlo, 25 l/min.
Max. tlak 250 barov (25 MPa)
Hadica 50 metrová vysokotlaková hadica (odolá 600 barom)
Statická nádrž k systému objem 125 l
Prúdnica Vysokotlaková anatomicky tvarovaná prúdnica Oertzen
s aerosolovou a penotvornou tryskou


Ďalším zaujímavým systémom je čistič olejových škvŕn OelBlitz „Olejový blesk“ ktorý zas pracuje na princípe rozkladu a obalenia olejov škvrny na povrchu vozovky. Po tomto procese sa môže olej zmyť do kanalizácie bez ohrozenia kontaminácie vody.
Ďalej vyrába firma Oertzen Hot Box, ktorý slúži na ohrievanie vody z vysokotlakového čističa, smerom do hot boxu a po ohriatí späť do systému.
A posledným príslušenstvom pre hasičov je Kalová pumpa, vyčerpá kaly do priemeru asi 6,5 cm, ale hlavne vodu od výšky 1,5 cm, čo je veľmi prospešné pri záplavách, dokáže prečerpať 400l kalu alebo vody za 1 minútu.

Pre Požáry.cz Martin Švolík

Foto a info: obchodní zástupce firmy Oertzen v ČR – Lutech

-wap-
Sdílet