Pátek 30. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cenu za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu převzal tým Institutu ochrany obyvatelstva

Výzkumný tým Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (IOO) dne 11. listopadu 2013 převzal z rukou ministra vnitra, Ing. Martina Peciny, MBA, cenu za mimořádné výsledky dosažené v oblasti bezpečnostního výzkumu.

Cenu získal řešitelský kolektiv GŘ HZS ČR- Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč za dva patenty a 12 certifikovaných metodik, z toho 5 metodik analýzy methanolu v lihovinách v rámci podpory při metanolové aféře.

Světově uznané patenty, týkající se zlepšení technického řešení filtroventilačních jednotek ochranných prostředků, byly uděleny Mezinárodní patentovou organizací (The World Intellectual Property Organization) se sídlem v Ženevě.


Podstata prvního technického řešení zahrnuje osazení filtroventilační jednotky plně programovatelným grafickým LCD displejem, který umožňuje přenos libovolných vybraných informací (stav baterie, znečištění filtrů, objem přiváděného vzduchu atd.) mezi uživatelem a jednotkou.

Cílem je zajistit maximální bezpečnost uživatele a komfort při sledování vybraných údajů a komunikaci mezi filtroventilační jednotkou a uživatelem samým. Jedná se o předcházení neočekávaným poruchám filtroventilační jednotky, což může mít za následek ohrožení zdraví uživatele.

Druhé řešení (druhý patent) se týká konstrukčního uspořádání samočinného uzavírání filtroventilační jednotky na vstupu při vyjmutí filtru, kdy dojde k uzavření vstupního otvoru do filtroventilační jednotky. Tímto způsobem je možno vyměnit nefunkční znečištěné filtry za nové bez opuštění kontaminovaného prostoru a prodloužit tak délku praktické činnosti záchranáře.


Dalším unikátním výsledkem bylo zpracování souboru 5 metodik analýzy methanolu v lihovinách pro potřeby chemických laboratoří HZS ČR. Institut ochrany obyvatelstva se ihned od počátku metanolové aféry v ČR zapojil do analýz vzorků lihovin zaměřenými na identifikaci a stanovení methanolu.

Do konce roku 2012 bylo IOO analyzováno celkem 343 vzorků lihovin, z toho 309 vzorků pro Policii ČR. Mezi analyzovanými lihovinami bylo 82 vzorků pozitivních. V roce 2013 bylo realizováno 57 analýz, všechny s negativním výsledkem. Cílem těchto metodik je podstatně zvýšit úroveň, rychlost a kvalitu plnění úkolů chemického průzkumu v HZS ČR a akceschopnost chemických laboratoří HZS ČR při provádění analýz v terénu.

Metodiky specifikují postup pro identifikaci methanolu v různých lihovinách, srozumitelně uvádí postupy přípravy vzorků k analýze, přípravy všech potřebných roztoků činidel a pravidla pro vyjadřování výsledků. Dále byla vytvořena tzv. “rozhodčí” metodika, která je využívána při nejasných, respektive rozdílných výsledcích jinými metodami.


Další zpracované metodiky se týkají postupů stanovení nebezpečných látek v pitných a povrchových vodách pomocí přenosné instrumentální techniky, postupů pro identifikaci neznámých pevných látek, kapalin, prášků, gelů a pastovitých hmot v terénu nebo vymezují jednoduché zásady stanovení rizik nebezpečných látek neznámého složení a použití improvizovaných prostředků. Některé metodiky jsou určeny i k využití pro požární jednotky NATO v rámci mezinárodního výcviku.

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč je zařízení MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Předmětem činnosti Institutu je výzkumná, vývojová, inovační, informační, analytická a specializovaná podpora HZS ČR v oblastech ochrany obyvatelstva, civilní nouzové a krizové připravenosti, integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury.

Aplikovaný výzkum je veden především v oblasti včasného varování obyvatelstva, analýz, detekce a dekontaminace vysoce toxických látek, radiačního průzkumu, krizového managementu, praktických nástrojů krizového řízení nebo individuální a kolektivní ochrany.

Výsledky výzkumu jsou také prakticky využívány v rámci výjezdové činnosti mobilních laboratoří IOO (laboratoř chemická, radiologická, zjišťování příčin požárů a studio dokumentace katastrof).

Oceněné výsledky v praxi znamenají především zvýšení úrovně a efektivnosti HZS ČR a dalších složek IZS, a s tím spojené zvýšení bezpečnosti státu a občanů při krizových situacích a mimořádných událostech.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet