Sobota 31. října 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

K zimnímu stadionu v Písku se sjeli hasiči, zdravotníci a policisté, nacvičovali zásah při úniku čpavku

V úterý 5. listopadu mohli občané Písku vidět, jak k zimnímu stadionu v ulici U Výstaviště najíždí pět hasičských zásahových vozidel, auta Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Přestože celá situace vypadala velice reálně, jednalo se o cvičení složek integrovaného záchranného systému, při kterém byl simulován únik nebezpečné látky a její následné rozšíření do okolí.

Zadáním cvičení, které bylo zahájeno nahlášením na tísňovou linku 112, byla porucha potrubí či zásobníku ve strojovně zimního stadionu, jež zapříčinila únik čpavku. Ten byl dle oznamovatele cítit až do vzdálenosti sto metrů od strojovny. Dále velitel zásahu z prvotních informací získaných na tísňové lince obdržel zprávu, že existuje podezření, že ve strojovně zůstal někdo z pracovníků obsluhy. Ale vzhledem k silné koncentraci čpavkových par není možné se k němu dostat.

Velitelem celého zásahu byl velitel jednotky profesionálních hasičů z písecké stanice, kteří na místo přijeli se třemi zásahovými vozy. Následováni byli dobrovolnými hasiči města Písek a Policií ČR a ZZS.

Velitel okamžitě rozhodnul o uzavření okolí zimního stadionu vzhledem k panujícím meteorologickým podmínkám ve vzdálenosti 100 metrů, vytýčení nebezpečné zóny a nařídil evakuaci celého objektu. Část jednotky HZS se proto vybavila ochrannými chemickými obleky, ve kterých vstoupila do zamořeného objektu. Další hasiči pak připravili dekontaminační pracoviště. Hasiči, kteří prováděli průzkum stadionu s cílem vyhledat místo úniku čpavku a především najít uvnitř osoby, byli vybaveni dvěma hadicemi a deflektorem pro snížení koncentrace čpavkových par. Za 27 minut od nahlášení události našla průzkumná skupina hasičů místo úniku čpavku z prasklého sváru na zásobníku a zároveň nahlásila nalezení osoby z bezvědomí. Ta byla hasiči vynesena na nosítkách ven a dříve než si ji do své péče převzali zdravotníci ZZS musela být dekontaminována. Další osoby byly bez vážnějších zranění nalezeny hasiči z jednotky SDH v ostatních částech zimního stadionu. I tyto osoby byly vyvedeny na místo shromáždění.

Po zamezení úniku čpavku a odvětrání provedli zasahující hasiči další měření koncentrace čpavkových par ve vzduchu. Hodnoty jednotlivých měření rapidně klesaly. Poté, co klesly na hodnotu, která již není zdraví škodlivá, velitel zásahu odvolal zasahující hasiče na dekontaminační pracoviště. Tím byl celý zásah ukončen.

Cvičení mělo za úkol především prověřit schopnosti velitelů při řízení zásahu s více jednotkami a seznámit příslušníky HZS Jihočeského kraje ÚO Písek a členy jednotky SDH Písek se zásahem, jež je spojený s únikem nebezpečné látky v objektu zimního stadionu v Písku. Zároveň bylo důležité zkontrolovat dojezdové časy jednotek k místu události a ověřit spolupráci mezi zasahujícími jednotkami a složkami.

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet