Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Primátoři měst a krizové řízení

Dnes se v budově GŘ HZS ČR v Praze konal seminář pro primátory statutárních měst z celé republiky. Cílem školení bylo poskytnout potřebné informace starostům měst, kteří v dnešní době hrají při řešení mimořádných událostí a krizových stavů nezastupitelnou­ roli.Účastníci se tak připravili na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení z pohledu krizového řízení, ochrany obyvatelstva, Integrovaného záchranného systému, požární ochrany, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a dozvěděli se informace z oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, zdravotnictví a obrany státu. Účastníci semináře byli také informováni o činnost orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému při povodních.
Školení starostů obcí s rozšířenou působností a primátorů statutárních měst zajišťuje Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s dalšími ústředními správními úřady (Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Správa státních hmotných rezerv, Ministerstva životního prostředí a Policie ČR). Ostatní starosty školí Hasičské záchranné sbory krajů ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
Hasičský záchranný sbor ČR organizuje školení starostů a primátorů pravidelně jednou až dvakrát za jejich volební období na základě krizového zákona a v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení.
Do konce dubna se v budově generálního ředitelství uskuteční ještě školení starostů městských částí hl. m. Prahy.

Všech 6 000 starostů z ČR by mělo být proškoleno do konce května letošního roku.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet