Neděle 25. července 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor předal moldavským hasičům v rámci spolupráce zrekonstruova­nou Liazku

Již několik let aktivně spolupracuje Hasičský záchranný sbor ČR s Hasičským záchranným sborem Moldavska. V rámci projektu s názvem „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“, který vznikl díky spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, byla od této doby realizována již řada aktivit.

Jednou z aktivit bylo také předání plně zrekonstruované cisterny CAS LIAZ K 25-L101. Slavnostní předání proběhlo dne 6. listopadu 2013 v areálu Úřadu pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska.

Cisternu předal řediteli Úřadu pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska, panu Mihailu Harabagiovi, bývalý generální ředitel HZS ČR a současný náměstek ministra vnitra Ing. Miroslav Štěpán, který stál u zrodu této spolupráce.

Oficiálního předání se zúčastnil také ministr vnitra Moldavska Dorin Recean a velvyslanec ČR v Moldavsku pan Jaromír Kvapil.

Čeští hasiči ale nepřivezli do Moldavska jenom cisternu. Svým moldavským kolegům předali také sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení, sadu pro stabilizaci budov a dvacet sad osobních ochranných prostředků pro hasiče.


Předáním techniky spolupráce nekončí. Experti HZS ČR, kteří s delegací do Moldavska dorazili, měli mimo jiné za úkol rekognoskaci terénu a podmínek pro vystavení trenažéru na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru v jednom ze zařízení HZS Moldavska.

Vystavení trenažéru na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru je hlavní aktivitou projektu na rok 2014. HZS ČR se bude podílet na vypracování technických podmínek pro pořízení trenažéru.

Během prvního pololetí 2014 budou dle českého vzoru vypracovány učební osnovy pro vedení odborné přípravy v trenažéru, výcvikové scénáře k jednotlivým typům výcviků a provozní řád trenažéru. Následně budou všechny dokumenty přeloženy do moldavštiny.

Po vystavění trenažéru budou do Moldavska vysláni lektoři a instruktoři z řad příslušníků HZS ČR, kteří provedou zacvičení moldavských hasičů pro vedení výcviku v trenažéru.Veškeré aktivity jsou financovány Českou rozvojovou agenturou.

O projektu rozvojové spolupráce HZS ČR a HZS Moldavska

Na základě spolupráce HZS Moldavska s Hasičským záchranným sborem ČR byla s Českou rozvojovou agenturou dohodnuta rozvojová spolupráce – Projekt s názvem „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“. V září roku 2012 byla podepsána Dohoda o realizaci tohoto projektu.

Díky této dohodě se již realizovala a stále realizuje řada aktivit. Již v roce 2012 byli do Moldavska vysláni dva experti HZS ČR. Cílem jejich vyslání bylo vyhodnotit situaci u HZS Moldavska a následně spolupracovat s MV- generálním ředitelstvím HZS ČR na přípravě projektového dokumentu na léta 2013 a 2014, který je dodatkem k Dohodě.

V roce 2013 byly realizovány tři výcviky moldavských hasičů v ČR. Výcviky proběhly ve Školním a výcvikovém zařízení Brno a byly zaměřeny na výcvik v kontejneru „flashover“, ohňovém domě, dále naprovádění záchranných prací při dopravních nehodách a výcvik s cisternou. Hasičům bylo také pořízeno zásahové oblečení pro výcvik v ČR s jeho následným využitím v Moldavsku. Moldavští hasiči byli s výcvikem velmi spokojeni.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet