Pondělí 15. dubna 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vozidlo přepravující kyseliny začalo cvičně hořet, nebezpečný chlorovodíkový mrak zamířil nad Šternberk

V pátek 15. listopadu 2013 se ve Šternberku v areálu firmy MJM Litovel a.s. konalo cvičení složek integrovaného záchranného systému s názvem „Požár s následným únikem nebezpečných látek“.

Tématem cvičení bylo provádění záchranných a likvidačních prací při požáru nákladního vozidla, které přepravovalo nebezpečnou chemickou látku. Tato látka při požáru unikla a složky IZS musely danou situaci vyřešit.

Při vykládce kyseliny mravenčí v areálu firmy MJM Litovel a.s. došlo k závadě na elektroinstalaci a následnému požáru vozidla přepravujícího nebezpečnou látku. Součástí nákladu bylo kromě kyseliny mravenčí také 1000 litrů kyseliny chlorovodíkové. Vlivem působení sálavého tepla se porušily plastové nádrže, ve kterých byla kyselina chlorovodíková přepravována.

Kyselina se začala odpařovat a vznikl chlorovodíkový mrak, který vítr odnášel směrem na město Šternberk. Část kyseliny chlorovodíkové společně s hasební vodou stekla do kanalizace a dále pak do asi 600 m vzdálené říčky Grygary a došlo k její kontaminaci. Vzhledem k možnému ohrožení obyvatel města zplodinami hoření a úniku kontaminovaných hasebních látek do vodního toku požádal velitel zásahu o koordinací záchranných a likvidačních prací starostu obce s rozšířenou působností Šternberk.

Cvičení se účastnily jednotky profesionálních hasičů z Olomouce, Šternberka a Uničova a dobrovolní hasiči z Bohuňovic. Vzhledem k zásahu na nebezpečnou látku používali hasiči při cvičení protichemické obleky.

Při závěrečném vyhodnocení se všechny zúčastněné složky shodly, že cvičení splnilo svůj účel a získané poznatky určitě nezapadnou, ale budou přeneseny do dokumentací.

Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet