Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výroční služební aktiv příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR

Na půdě Policejní akademie ČR v Praze se ve čtvrtek 19. 4. 2007 sešlo na pět set příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR ze všech krajů. Přítomen byl také ministr vnitra Ivan Langer spolu se svým prvním náměstkem Jaroslavem Salivarem.

Výroční služební aktiv příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR zaměřený na fungování sboru v rámci nového služebního zákona.Generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán se ve svém úvodním vystoupení věnoval jednotlivým aspektům zákona č. 361/2003, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a jeho dopadům na fungování Hasičského záchranného sboru ČR. Zákon označil za „optimální kompromis“, který je přes své dílčí nedostatky potřebný a přináší pozitivní posun. Sbor se s podmínkami nového služebního zákona dokázal úspěšně vyrovnat, což generál Štěpán na místě dokladoval konkrétními statistickými údaji. Podařilo se mj. výrazně snížit počet příslušníků, kteří se proti předchozímu roku propadli ve služebním příjmu. Nenastal žádný masivní odchod příslušníků ze sboru. Nový služební zákon mimo jiné sjednocuje práva a povinnosti příslušníků, komplexně upravuje právní vztahy týkající se služebního poměru, umožňuje personální průchodnost mezi bezpečnostními sbory a jejich příslušníkům garantuje větší sociální jistoty.
Genmjr. Miroslav Štěpán také připomněl, že se Hasičský záchranný sbor ČR těší velmi vysoké důvěře v očích veřejnosti – podle jednoho z výzkumů důvěřuje hasičům 97 % českého obyvatelstva. Generál Štěpán zúčastněným zástupcům HZS ČR poděkoval za jejich dosavadní výkony a zároveň zdůraznil, že je nezbytné si tuto vysokou důvěru udržet i nadále. „Nový služební zákon není dokonalý, ale není špatný a kdo chce sloužit státu, může i podle tohoto zákona,“ uzavřel své vystoupení genmjr. Miroslav Štěpán.

Stanovisko generálního ředitele HZS ČR ke služebnímu zákonu ve svých příspěvcích podpořili i ředitel HZS Středočeského kraje plk. Jan Žižka a ředitel HZS Moravskoslezského kraje plk. Zdeněk Nytra.

Hostem služebního aktivu byl také ministr vnitra Ivan Langer, který se ve svém vystoupení rovněž věnoval novému služebnímu zákonu. „Jako každý lidský výtvor není dokonalý, ale klady skutečně převažují nad negativy, které jsou z logiky věci v každém zákoně,“ řekl o něm ministr Langer.
V souvislosti s chystaným snižováním početních stavů státních zaměstnanců pak ministr vnitra přítomné ujistil, že se snižování početních stavů nebude týkat příslušníků bezpečnostních sborů.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-kuw-
Sdílet