Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hořely sklepní kóje

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána ke kouři v domě.

7. 2. 2003 – 16:31
Praha 2 – Anny Letenské

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že hoří ve sklepních prostorách. Jednalo se o volně přístupnou kóji, kde byly pravděpodobně uskladněné různé chemikálie. Vstup
do sklepních prostorů byl opatřen kovovou mříží, která byla uzamčena a
otevřena nájemníky domu po příjezdu jednotky.

Požár byl likvidován tlakovou vodou. Požárem bylo poškozeno laťoví čtyřech kójí, elektroinstalace, vodovodní a odpadové potrubí včetně jejich izolace. Zplodinami hoření byla očazena malba.

Při prvotním šetření byly na místě vytipovány tyto verze příčiny vzniku požáru, a to za
a) chemické samovznícení,
b) kouření.

Další šetření bude provedeno v dopoledních hodinách dne 8. 2. 2003.

Škoda: 100.000,– Kč
Sdílet