Čtvrtek 21. ledna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Středočeský kraj si připravil dotační program pro jednotky i sbory dobrovolných hasičů

Možnost čerpání dotace z rozpočtu Středočeského kraje je pro rok 2014 připravena pro jednotky i sbory dobrovolných hasičů. O detailech nám řekl sám hejtman Josef Řihák.

Připravil Středočeský kraj nějaký dotační program pro dobrovolné hasiče na rok 2014?

Práce dobrovolných hasičů si nesmírně vážím. Jak jsou hasiči důležití a potřební, o tom jsme se naposledy přesvědčili během katastrofálních povodní letos v červnu. Byli to právě profesionální a dobrovolní hasiči, kteří se vydali na pomoc zatopeným lidem, pomáhali zachraňovat lidské životy, zdraví i jejich majetek. A to bez ohledu na čas a vlastní pohodlí.

Hasiči mají v celé řadě měst a vesnic více než staletou tradici. Udržují nejen hasičské relikvie, ale také pečují o hasičskou techniku, zbrojnice, klubovny a další zázemí. Kromě toho také zajišťují společenský život, organizují plesy, kulturní či sportovní akce. V celé řadě zejména menších obcí jsou dnes hasiči prakticky jedinou organizací, která se aktivně podílí na aktivním dění.

Proto jsme pro ně připravili možnost čerpání dotace z rozpočtu Středočeského kraje a to konkrétně z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014.

Na co mohou hasiči z tohoto fondu žádat?

V tomto Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS je možné čerpat ze tří tematických zadání. Obce, jako zřizovatelé jednotek sborů dobrovolných hasičů, zde mohou žádat v těchto dvou oblastech:

  • Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů.
  • Oprava a rekonstrukce hasičských zbrojnic.

Sbory dobrovolných hasičů můžou žádat v jedné oblasti:

  • Podpora občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany.

Jak se žádost podává a v jakém termínu?

Žádost se podává v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (na adrese: http://dotace.kr-stredocesky.cz) a v písemné podobě na formuláři vygenerovaném touto aplikací. Termín pro podávání žádostí z tohoto Fondu je stanoven od 4. listopadu do 20. prosince 2013.

Na koho se mohou obrátit hasiči nebo obce s radou při vyplňování žádostí?

Bližší informace k podávání žádostí o dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS poskytnou pracovníci Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Středočeského kra­je:

Na internetových stránkách http://www.kr-stredocesky.cz/…ednotek-SDH/ mohou být uvedeny pro usnadnění podávání žádostí další doplňující informace.

Chtěl byste ještě něco vzkázat hasičům?

Děkuji jim za jejich práci a přeji i nadále vše dobré, šťastné návraty domů po skončení služby bližním. Věřím, že Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského na rok 2014 jim pomůže získat finanční prostředky na jejich tolik potřebnou činnost.

Děkuji za rozhovor

Martin Poulíček Odbor Kanceláře Hejtmana

Sdílet
Přiložené soubory
Metodický_pokyn_HAS.doc zobrazit online DOC 107 kB
Pravidlaproposkytováníúčelovédotaceprorok2014_HAS.doc zobrazit online DOC 101 kB
TEMATICKÁZADÁNÍ_HAS_2014.xls zobrazit online XLS 49 kB
VýzvaHT.pdf zobrazit online PDF 72 kB