Pondělí 18. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nákladní automobil na odvoz komunálního odpadu sjel v obci Nový Jáchymov mimo komunikaci, unikla z něj nafta

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun společně s jednotkou SDH obce Nový Jáchymov a Policií ČR zasahovala u dopravní nehody nákladního automobilu na odvoz komunálního odpadu v ulici Boháčkova v obci Nový Jáchymov.

Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo ke sjetí vozidla do příkopu u cesty a vozidlo zůstalo ležet na pravém boku opřeno ve svahu. Nehoda si nevyžádala žádné zranění, ale přes víko nádrže došlo k úniku cca 80 litrů motorové nafty do vodoteče podél cesty.

Hasiči uzavřeli místo nehody a provedli průzkum vodoteče až k vyústění do Červeného potoka, kam se naštěstí únik nafty nerozšířil. V příkopu pod místem nehody byla na kanálový propustek nasazena pneumatická ucpávka, do vodoteče byly položeny sorpční hady a střiž a na uniklou naftu byl aplikován sorbent.

K vyproštění nákladního automobilu byl použit vyprošťovací automobil AV14-T815 a automobilový jeřáb AD28-T815, po vyproštění byl nákladní automobil schopen jízdy po vlastní ose. K úpravě místa pro jeřábování bylo ve svahu nutné provést prořez dřevin pomocí ruční motorové pily.

V dohodě se zástupcem místně příslušného vodoprávního úřadu zajistily odstranění následků dopravní nehody Technické služby města Beroun společně s oběma zasahujícími jednotkami.

Při zásahu měla svou premiéru souprava na čerpání oleje, kterou sponzorsky obdrželi berounští hasiči od společnosti Jessenia, a.s. Souprava byla použita na odčerpání směsi uniklé nafty se zbytky sorbentu a vodou do sudů k následné ekologické likvidaci.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kraje
vrchní komisař

Sdílet