Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soutěž „Mladý záchranář ZŠ Mirošov“ již v úterý

Areál Základní školy v Mirošově bude v úterý 24. dubna 2007 od 8:00 hodin místem konání soutěže „Mladý záchranář ZŠ Mirošov“. Soutěžní klání pro děti připravila ZŠ Mirošov.

Areál Základní školy v Mirošově bude v úterý 24. dubna 2007 od 8:00 hodin místem konání soutěže „Mladý záchranář ZŠ Mirošov“. Soutěžní klání pro děti připravila ZŠ Mirošov ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, územním odborem Rokycany, Policií ČR a ČČK. Cílem soutěže je praktické využití znalostí a dovedností při mimořádných událostech, poskytování adekvátní první pomoci, dodržování pravidel bezpečnosti v dopravě a znalostí pravidel silničního provozu.
Soutěžit budou pětičlenná smíšená družstva. Na prvním stupni bude družstvo tvořit vždy žák první až páté třídy a na druhém stupni žák šesté až deváté třídy. Vlastní soutěž je členěna do tří částí. V první soutěži obou kategorií čeká test k ověření teoretických znalostí, ve druhé praktické dovednosti a ve třetí výtvarná práce. Tématem výtvarné práce v obou soutěžních kategoriích je představení činnosti IZS. Pokud jde o praktickou část na prvním stupni, čeká děti celkem osm stanovišť. Menší děti si vyzkouší ohlášení události na tísňovou linku, zabalí si evakuační zavazadlo, vyzkouší si poskytnutí první pomoci, budou prověřeni ze znalostí dopravních značek, absolvují jízdu zručnosti a předvedou použití prostředků IPCHO k improvizované ochraně povrchu těla a dýchacích cest. Také žáky druhého stupně v praktické části čeká osm stanovišť. Starší děti budou prověřovány ze znalosti IZS, varovných signálů, budou symbolicky balit evakuační zavazadlo, poskytovat první pomoc, budou provádět „hasební“ zásah, prakticky předvádět improvizovanou ochranu jednotlivých částí těla, řešit dopravní situace a přenášet raněného.
Pořadatelé připravili i doprovodné akce. Nebude chybět ukázka výcviku služebních psů a ukázka techniky HZS Plzeňského kraje, územního odboru Rokycany. Žáci ZŠ Mirošov budou mít také možnost diskutovat s tiskovým mluvčím HZS Plzeňského kraje a jeho kolegy z územního odboru HZS Rokycany. Hasiči také přinesou do školy videozáznamy ze cvičení profesionálních a dobrovolných hasičů.

por. František Vaško
tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje

-kuw-
Sdílet