Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení IZS v Moravskoslezském kraji

Tři vnější havarijní plány, týkající se průmyslových podniků v kraji nakládajících s nebezpečnými látkami, se budou prověřovat v Moravskoslezském kraji během roku 2007.

Hasiči v Moravskoslezském kraji letos procvičí tři vnější havarijní plány, příští rok poslední u nového areálu.
Tři vnější havarijní plány, týkající se průmyslových podniků v kraji nakládajících s nebezpečnými látkami, se budou prověřovat v Moravskoslezském kraji během roku 2007, a to formou taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému v okolí areálů či zařízení vybraných firem. Pět vnějších havarijních plánů již bylo v kraji „procvičeno“.
Vnější havarijní plány zpracovali odborníci z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v roce 2004. Loni museli zpracovat ještě jeden takový plán – u nově postaveného objektu firmy ČEPRO, a.s., sklad pohonných hmot Sedlnice na Novojičínsku. Letos by jej měl schválit starosta Nového Jičína (v rámci pravomocí obce s rozšířenou působností). Prověřovací cvičení vnějšího havarijního plánu by tak zde mohlo být naplánováno už na příští rok.
V říjnu 2005 se konalo první prověřovací cvičení – v Energetice Vítkovice (únik koksárenského plynu, obsahujícího oxid uhelnatý, ze středotlakého potrubí), další loni v dubnu ve firmě BorsodChem MCHZ rovněž v Ostravě (únik amoniaku ze zásobníku), třetí v červnu v areálu firmy Primaplyn v Horní Suché na Karvinsku (únik propan-butanu při jeho přečerpávání z železniční cisterny na stáčišti, jeho výbuch a požár), čtvrté v září 2006 v Energetice Třinec a Třineckých železárnách (únik toxického konvertorového plynu z potrubí, vedoucího do plynojemu) a poslední o měsíc později po simulovaném nárazu nákladního auta do středotlakého potrubí s koksárenským plynem, vedoucího z ostravské Koksovny Svoboda.
Hasiči musí stihnout naplánovat a uskutečnit ve spolupráci s vedením firem, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a dalšími subjekty všechna první prověřovací taktická cvičení do konce roku 2007. Opakovat se mají každé tři roky. Letos jsou naplánována cvičení, při kterých bude simulován únik chloru v Bochemii Bohumín, pak únik koksárenského plynu v Mittalu Steel Ostrava a nakonec únik koksárenského plynu z potrubí ostravské Koksovny Šverma.
Každý výrobní podnik zpracovává tzv. vnitřní havarijní plán, který obsahuje opatření k řešení havárie v rámci svého areálu. Povinnost zpracovat vnější havarijní plán stanoví zákon o prevenci závažných havárií a týká se podniků, zařazených do kategorie B (skladujících či zpracovávajících nebezpečné látky ve zvýšeném množství). Vnější havarijní plány řeší záchranné a likvidační práce a opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí při vzniku závažné havárie v okolí výrobních a distribučních zařízení firem, tzv. v oblasti zóny havarijního plánování.
Tyto plány jsou uloženy na operačních a informačních střediscích (OPIS) Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (jako součást Krizového plánu MSK) a na radnicích obcí s rozšířenou působností, v našem kraji konkrétně v Ostravě, Bohumíně, Havířově a Třinci. Pro zainteresované subjekty jsou k dispozici také na webu HZS Moravskoslezského kraje (www.hzsmsk.cz).

Každé cvičení zpravidla prověřuje především součinnost jednotek z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje s dalšími subjekty a složkami Integrovaného záchranného systému (PČR, MP, ZZS, armáda, podnikoví a dobrovolní hasiči, havarijní čety…). Součástí takové prověrky je likvidace havárie, ale i varování obyvatelstva, záchrana a zdravotnická pomoc několika zraněných (tedy figurantů) a vyvedení obyvatel z ohroženého území. Vedle cvičících osob se vždy v okolí zásahu pohybuje několik pozorovatelů z řad hasičů, policie, veřejné správy a zainteresovaných firem, kteří mj. kontrolují dojezdové časy jednotlivých vozidel na místo havárie, rovněž včasnost a účinnost varování obyvatel sirénami, mobilními sirénami a výstražným rozhlasovým zařízením ve vozidlech hasičů, policie a městské policie, uzávěru ohroženého prostoru a regulaci dopravy apod.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

-kuw-
Sdílet