Neděle 21. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 12/Ř: Zpráva o zásahu

Zpráva o zásahu, případně dílčí zpráva o zásahu je jednou z dokumentací o činnosti jednotek a slouží pro potřebu HZS ČR. Tvoří součást dokumentace o události.

Zpráva o zásahu obsahuje údaje o silách a prostředcích na místě zásahu, hodnocení situace na místě zásahu v době příjezdu první zasahující jednotky a popis nasazení jednotek včetně zvláštností, které při zásahu nastaly a záznam o poskytnutí osobní a věcné pomoci. Zprávu o zásahu zpracovává velitel zásahu a odevzdává ji příslušnému operačnímu středisku nejpozději do 6 dnů ode dne ukončení zásahu.

Dílčí zpráva o zásahu obsahuje časové údaje o činnosti jednotky při zásahu, jmenovitý seznam hasičů jednotky, kteří se zásahu zúčastnili, údaje o technickém vybavení a o postupu na místě zásahu, zvláštnosti o zásahu a záznam o využití osobní a věcné pomoci. Dílčí zprávu o zásahu zpracovává velitel jednotky a odevzdává ji veliteli zásahu nejpozději 3 dny po skončení zásahu.

Součásti zprávy o zásahu jsou i dokumenty, se kterými pracoval velitel zásahu, zejména:

  1. dokumentace činnosti štábu,
  2. analytické materiály, záznamy o prováděných měřeních, údaje o nebezpečných látkách získaných během zásahu apod.,
  3. fotografie a videozáznamy, vydané tiskové zprávy,
  4. protokol o předání místa zásahu.
Sdílet
Přiložené soubory
R_12_ZOZ.pdf zobrazit online PDF 169 kB