Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mladí hasiči na směně C v Uherském Hradišti

V rámci preventivně výchovné činnosti připravili profesionální hasiči z Uherského Hradiště ve spolupráci s Odbornou radou mládeže při Okresním sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska akci pro mladé hasiče nazvanou „Na směně s profesionály“.

Je téměř symbolické, že Odborná rada mládeže vybrala jako účastníka akce mladé hasiče z obce Salaš, kde před více než čtvrt stoletím tehdejší Škola požární ochrany připravovala profesionální hasiče z celé České republiky na jejich povolání.

Mladí hasiči SDH Salaš nastoupili na svoji směnu v den velikonočních prázdnin. Směnu zahájili proškolením o bezpečnosti práce a pravidlech jejich pobytu na centrální stanici. Poté nastoupili společně s končící směnou B a začínající směnou C na předání směn. Po rozdělení na dvě skupiny následovalo dopolední zaměstnání. Děti měly možnost podílet se jak na činnostech souvisejících s hasičským a záchranářským posláním (práce s termokamerou, se speciálními ochrannými obleky, dýchací technikou, slaňování, činnost na člunu, údržba a čištění člunu a vozového parku), tak i na nezbytných provozních činnostech, zajišťujících každodenní chod na stanici (práce v kuchyni, úklid odpadků a nádvoří, odčerpání kalové jímky aj.). Ve volné chvíli mladí hasiči shlédli videozáznamy ze společného velkého cvičení složek IZS v areálu bývalých kasáren.

Protože v náročném pracovním dnu profesionálního hasiče musí zbýt místo i na zvyšování fyzické kondice, strávila hasičská mládež část směny posilováním, sportem a účastí na tréninku výstupu na cvičnou věž s možností vyzkoušet si některé dílčí činnosti při této sportovní disciplíně.

Podle slov vedoucího mladých hasičů ze Salaše Víta Majera byli jeho svěřenci s akcí spokojeni na 110 %. Největší zážitky v nich zanechalo slaňování z prvního patra cvičné věže a odpolední činnost na člunu na řece Moravě. Vrcholným momentem pak byla možnost sledovat sloužící hasiče při vyhlášení poplachu, vidět jak se sbíhají …. „To je dostalo!" A ještě jednu věc všichni zúčastnění obdivovali, a to pevný a přesný řád na požární stanici.

Podobné akce pro hasičskou mládež můžou být příslibem, že i hasičské řemeslo bude mít budoucí pokračovatele.

por. Ing. Jiří Polášek
oddělení prevence HZS
a člen Odborné rady mládeže

mjr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

PS: Hasičům směny C požární stanice Uherské Hradiště jistě patří velké poděkování za jejich trpělivost, vstřícnost a ochotu.

-wap-
Sdílet