Pondělí 15. dubna 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vodní elektrárnu Orlík zahalily plameny a dým, hasiči museli cvičně zachránit i dva pracovníky

Simulovaný požár v důsledku zkratu a zahoření kabeláže, únik zplodin a následné vyhledání a transport dvojice zraněných provozních elektrikářů ze suterénu – to byly hlavní body havarijního cvičení, které v úterý 26. listopadu 2013 ráno proběhlo v největší české klasické vodní elektrárně na Orlíku.

Požární hlášení se hlasitě rozeznělo v prostorách pod orlickou hrází a obsluha největší české klasické vodní elektrárny začínala tušit, že dnes zažije den, na který se nezapomíná. Jednotka HZS z Příbrami dorazila za 20 minut od nahlášení události. Všechno působilo naprosto věrohodně a jen zasvěcení věděli, že v plném běhu je právě havarijní cvičení jednotek Požární ochrany.

„Simulovaný požár v důsledku zkratu při výkonu práce provozních elektrikářů a dým cvičně nahrazený tmou,“ prozradil kulisy cvičení vedoucí odboru provozu vodní elektrárny Orlík Pavel Synek. Po uhašení „požáru“ přistoupili hasiči k lokalizaci a transportu dvojice „zraněných“ pracovníků, které museli vyhledat a vyprostit ze zakouřených prostor 2. suterénu.

Havarijní cvičení se zaměřilo na reakci a činnost obsluhy a členů havarijního štábu provozu VE Orlík na vznik mimořádné události. Došlo také na kontrolu funkčnosti technických prostředků pro varování a vyrozumění osob na VE Orlík a činnosti související se zajištěním evakuace osob. Stejně tak byla prověřena správnost a aktuálnost kontaktů v havarijním plánu a spolupráce obsluhy a havarijního štábu provozu VE Orlík.

Byly ověřeny postupy a činnosti uvedené v Plánu havarijní připravenosti, podle kterých postupuje obsluha vodní elektrárny Orlík při řešení mimořádné události. Důležitou součástí havarijního cvičení bylo prověření spolupráce se zasahujícími hasiči.

Dnešní cvičení prokázalo, že obsluha a zaměstnanci vodní elektrárny Orlík jsou velmi dobře připraveni zvládnout a řešit mimořádnou událost.

shrnul akci specialista útvaru Havarijní připravenost ČEZ, a. s., Josef Tisoň, který má na starosti přípravu a realizaci havarijních cvičení na klasických a vodních elektrárnách skupiny ČEZ

Havarijní cvičení na VE Orlík bylo poslední letošní akcí podobného druhu. Od ledna proběhla cvičení na dvanácti klasických a devíti vodních elektrárnách Skupiny ČEZ.

Vodní elektrárna Orlík je jedním ze stavebních kamenů domácí energetické soustavy a bezpečnosti jejího provozu je nutné věnovat nepřetržitou pozornost. Elektrárna je schopna velmi rychlého a operativního najetí na plné zatížení za 128 sekund a významně se podílí na řízení celostátní energetické soustavy a na výrobě levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie.

Její čtyři 91MW soustrojí v loňském roce vyrobila téměř 350 milionů kWh, a pokryla tak spotřebu elektřiny pro 100 tisíc domácností na pomezí středních a jižních Čech. Je dálkově ovládána z centrálního dispečinku ve Štěchovicích.

Martin Schreier
mluvčí Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje

Sdílet