Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prověřovací cvičení JSDH hl. m. Prahy

Dnes, 28. 4. 2007, v dopoledních hodinách se uskutečnilo prověřovací cvičení všech jednotek pražských dobrovolných hasičů. Byla při něm prováděna dálková i kyvadlová doprava vody z Vltavy na letiště Točná.

Jednotky pražských dobrovolných hasičů provedly dnes dlouho připravované cvičení, jehož námětem v prvním stupni byla dálková doprava vody hadicemi za použití strojů PS 12 z řeky Vltavy na letiště Točná. Vzdálenost od čerpacího stanoviště v Komořanech na letiště byla cca 2 500 m. Ve druhém stupni byla provedena kyvadlová doprava vody z Vltavy na Točnou za pomoci vozidel CAS na vzdálenost zhruba 10 500 m. Cílem cvičení bylo prověření dodávky většího množství hasební vody za účelem potřeby plnění hasících letadel při možném vzniku mimořádné události – rozsáhlý požár lesa v oblasti slapské přehrady apod.

Na čerpacím stanovišti byla umístěná dvojice stříkaček PS 12 k sání vody z řeky, dále vedlo dopravní vedení hadicemi B k prvnímu stanovišti, kde byl další stroj PS 12 od SDH Lochkov, poté následoval úsek, kde bylo nutno podkopat koleje železniční trati Praha – Zbraslav, toto provedla jednotka HZS Českých drah Praha, za přejezdem bylo stanoviště č. 2, tedy opět PS 12, tentokrát od SDH Praha 11 – Chodov, toto vše se opakovalo ještě několikrát až na letiště Točná. Během položení dopravního vedení muselo být použito i přejezdových můstků, neboť trasu na mnoha místech protínala silnice. Vytvoření dopravního vedení s výstřikem vody na 2 500 m vzdáleném letišti bylo provedeno ve velmi krátkém čase – cca několik desítek minut, a to i přes poměrně velké převýšení a místy i členitý terén. Jednotky vše zvládly na výbornou. Nepřihodila se ani žádná technická závada, pouze praskla jedna hadice B, což je vzhledem k jejich použitému množství skutečně nicotná záležitost.

Stupeň č. 2 spočíval v kyvadlové dopravě vody za pomoci vozidel CAS, zejména CAS 32. Čerpací stanoviště se nacházelo opět na břehu Vltavy, tentokrát však na Zbraslavi u mostu Závodu míru. Vzdálenost k letišti byla cca 10 500 m. Pro jízdu byla použita místní komunikace, lidově řečeno okrska… Při jízdě nebylo použito zvukového a světelného výstražného zařízení, a to ani v ranních hodinách, kdy bylo cvičení vyhlášeno. I tato část byla zvládnuta v pohodě a žádný automobil nedoznal jakékoliv újmy.

Vyhodnocení cvičení proběhlo v prostorách letiště Točná krátce před 11. hodinou dopoledne v rámci nástupu všech zúčastněných jednotek. Hasičům za jejich nasazení a perfektně odvedenou práci poděkoval ředitel HZS hl. m. Prahy plk. Bc. Dalibor Gosman, který rovněž vyjádřil velké uspokojení nad stále přibývající moderní technikou pražských dobrovolných jednotek a jejich vybaveností kvalitními osobními ochrannými prostředky, dále poděkoval zástupce pražského Magistrátu pan Beran a také oba řídicí cvičení, tedy mjr.Zdeněk Přibáň z HZS hl. m. Prahy a Milan Kučera z vedení pražských SDH, těmto dvěma hasičům patří velký dík zato, že se celé cvičení uskutečnilo. Všem nakonec poděkovalo i vedení JSDH hl. m. Prahy.

Prověřovacího cvičení se zúčastnily jednotky SDH hl. m. Prahy z Radotína, Velké Chuchle, Miškovic, Ďáblic, Chodova, Třebonic, Lochkova, Benic, Dubče, Březiněvsi, Kolodějí, Letňan, Zbraslavi, Písnice, Cholupic, Kolovrat, Stodůlek, Kunratic, Kbel, Klánovic, Cholupic, Dolních i Horních Měcholup, Kolodějí, Lysolají, Řeporyj, Řep, Satalic, Suchdola, Zličína a Lipenců. Posledně jmenovaný sbor zajišťoval i týlové zabezpečení cvičení.

Kromě jednotek SDH se cvičení zúčastnil HZS hl. m. Prahy, HZS Českých drah Praha, Městská policie Praha a zdravotnická služba SOSAN. Jako pověstnou třešničku na dortu musím zmínit posledního účastníka cvičení. Tím byla Armáda ČR s vrtulníkem Sokol z pražského kbelského letiště, která předvedla hašení požáru ze vzduchu za pomoci bambi vaku. Na palubě vrtulníku byla dvojice vojenských hasičů ze Kbel, zástupce velitele tamní jednotky Dan Pavlovič spolu s pilotem provedl krátké metodické zaměstnání pro dobrovolné hasiče, které spočívalo v poučení, jak vytvářet plnící stanoviště bambi vaku, což si nakonec v praxi sama vyzkoušela jednotka SDH Lipence, protože Sokol provedl několik cvičných shozů hasební vody.

Po ukázce bambi vaku bylo cvičení ukončeno. Splnilo všechna očekávání, a tak se pražští dobrovolní hasiči mohou pomalu připravovat na další, které v budoucnu absolvují.

Za štáb cvičení děkujeme Armádě ČR, HZS Českých drah a všem dalším, bez kterých by se cvičení neobešlo.

Další informace a fotografie ze cvičení naleznete na webové stránce MĚSTSKÉHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PRAHA

-wap-
Sdílet