Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásady první pomoci – díl čtvrtý

Zástava masivního krvácení je základním krokem při poskytování první pomoci. Při poranění velké tepny je život člověka ohrožen během několika desítek sekund.

Postupujeme vždy co nejrychleji. Každá delší časová prodleva může výrazně zhoršit celkový stav postiženého.Náhlá ztráta jedné třetiny objemu krve (asi 1,5 litrů) vyvolává šok.

Krvácení dělíme na:

tepenné
žilní
vlásečnicové


Tepenné krvácení

P ř í č i n y :

nejčastěji rány – většinou hluboká bodná, řezná, sečná, v důsledku níž dochází k protětí tepny

P ř í z n a k y :

krev má světle červenou barvu, protože je okysličená
krev vystřikuje z rány pod tlakem, je patrno tepání (pulzace) jejího proudu

P r v n í p o m o c

zastavení krvácení
stisknutí tepny přímo v ráně
pomocí tlakových bodů
přiložení tlakového obvazu
pomocí zaškrcovadla

Žilní krvácení

P ř í č i n y :

povrchní řezné, tržně zhmožděné rány, hluboké odřeniny

P ř í z n a k y :

krev je tmavá, odkysličená
z rány volně vytéká, není patrna pulzace proudu

P r v n í p o m o c

okamžité zvednutí poraněné končetiny do výšky, které krvácení zastaví nebo výrazně omezí
položení poraněného, uvolnění tísnícího oděvu
přiložení tlakového obvazu
končetinu mírně vypodložíme

Vlásečnicové krvácení

Je porušena souvislost nejjemnějších cévek, které probíhají v podkoží. Příčinou jsou oděrky, drobné řezné a tržné ranky. Krvácení není pro pacienta stavem bezprostředně ohrožujícím život. Většinou se samo zastaví. Ošetření spočívá v přiložení sterilního krytí nebo přelepení náplastí s polštářkem.

Zdroj : web ZZS Děčín
Sdílet