Sobota 20. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Najstaršia súťaž v kategórii TFA na Slovensku, určená pre študentov a dobrovoľných hasičov, oslávila už svoj 12. ročník

Keby by sa niekto pred rokmi niekto opýtal iniciátorov vzniku súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič Ivana Chromeka (pedagóga na KPO DF TU vo Zvolene) a vtedy čerstvého víťaza súťaže IRON FIREMAN v Prahe Rastislava Pecníka (v tom období študent diaľkového štúdia), koľko ročníkov predpovedajú tejto súťaži, asi by ťažko dokázali odpovedať.

Dnes však môžeme konštatovať, že 28.novembra 2013 úspešne prebehol v poradí už jej 12.ročník. Vzhľadom k tomu, že ide o súťaž určenú pre študentov a dobrovoľných hasičov, ide v súčasnosti o najstaršiu súťaž tohto druhu na Slovensku. Aký priebeh mal tento ročník?

Tak ako tradične, aj tohto roku sa súťažilo v dvoch kategóriách. Muži a ženy bez rozdielu veku. Hlavnej súťaže sa z 92 prihlásených zúčastnilo nakoniec 80 súťažiacich. 67 mužov a 13 žien. Medzi nimi boli študenti z 3 univerzít zo Slovenska (ŽU v Žiline, TU v Košiciach, TU vo Zvolene), 3 zahraničných univerzít (Národná univerzita pre verejné služby v Budapešti, VŠB-TU v Ostrave a Slezská univerzita v Opave) a jednej strednej školy so zameraním na študijný odbor ochrana osôb a majetku pred požiarom (SOŠ drevárska vo Zvolene).

Tak ako po iné roky, aj tohto roku bola trať tvorená z nasledujúcich prvokov:

 • roztiahnutie dvoch 40 metrových „B“ prúdov,
 • prekonanie bariéry – výška 2 metre*,
 • stočenie 2 ks hadíc „B“ do boxov,
 • prechod po kladine s rozvinutím 10 metrového „C“ prúdu s pripojením na rozdeľovač,
 • hammer box – 50 úderov (25 + 25)**,
 • prenos figuríny cez tunel v dĺžke 3 metre,
 • výbeh na 7. podlažie ŠD BARINY,
 • vytiahnutie „C“ prúdu pomocou lana na 7 podlažie,
 • dobehnutie do cieľa.

S menšími úpravami pre kategóriu žien:

 • * bez bariéry,
 • ** ľahšie kladivo,
 • a pre všetkých motivačná penalizácia – 60 s za neabsolvovanie jednej disciplíny

A ako to bolo počas samotných pretekov?

Celé preteky boli poznamenané nastupujúcou zimou. Priemerná teplota, oproti vlaňajším +9oC, sa pohybovala okolo –7oC. Ale zima na priebeh pretekov mala pozitívny náboj. V mužskej kategórii bolo zaznamenaných až 15 časov pod štyri minúty, oproti vlaňajším 13. Prvý čas pod štyri minúty, 3.50:32, zaznamenal Maroš Krajčír. Vybiehal na trať so štartovným číslom 12. Tento čas mu nakoniec stačil na desiate miesto. Prekonal ho už 19.štartujúci, Roman Babiak, ktorý posunul hodnotu tohto času na 3.42:00. Tento čas však stačil na len na štvrté miesto. Prekonal ho Lukáš Kabáč, štartujúci ako 24., časom 3.33:41. To, že išlo o výborný čas hovorí skutočnosť, že ho prekonali už len dvaja pretekári. Najskôr Miloš Mačas, štartujúci ako 35., časom 3.28:69, ktorý vydržal na prvom mieste až do štartu 52. pretekára. Týmto pretekárom bol niekoľkonásobný víťaza tohto podujatia Michal Libiček. Časom 3.23:06 opätovne potvrdil roľu favorita a získal aj putovný pohár na ďalší rok.

V ženskej kategórii bola pozornosť upretá najmä na predvlaňajšiu víťazku a druhú z minulého ročníka Katku Pecháčkovú. V tejto kategórii sa stal magickou hranicou čas päť minút. Prvá pretekárka, ktorá ho prekonala bola Martina Marušinová, ktorá nastúpila na štart ako 49. Jej čas 4.45:31 prekonala až Mária Kiabová, časom 4.24:03. Tento čas už mohla prekonať len jedna pretekárka. Katka Pecháčková. Svojim výkonom 4.33:62 prekonala Martinu Marušinovú, ale nedokázala vylepšiť najlepší tohtoročný čas v ženskej kategórii, ktorý patril Márie Kiabovej. V ženskej kategórii tri prvé pretekárky dosiahli lepší čas ako vlaňajšia víťazka Nika Juhaščíková, ktorá vlani dosiahla čas 4:49:00 V mužskej kategórii mal vlani čas pod 3.30:00 len víťaz Mišo Libiček 3.26:29. Tohto roku čas pod 3:30:00 dosiahli Miloš Mačas a Mišo Libiček. Pritom aj v tejto kategórii bol víťazný čas lepší oproti vlaňajšku. V obidvoch kategóriách sa rozhodovalo o víťazovi až v druhej polovici štartového poľa. Aj táto skutočnosť robila uvedené preteky zaujímavými počas celej doby ich konania. O tom, ako to bolo počas samotných pretekov hovorí aj výsledková listina.

Na záver, ako tradične pri vyhodnotení, ceny pretekárom odovzdal vedúci katedry PaedDr. Peter Polakovič, PhD. za asistencie Ing. Evy Mračkovej, PhD.. Ale aj odovzdávanie cien prinieslo milé prekvapenie. Dva víkendové pobyty pre dve osoby v Budapešti. Cenu venoval víťazom obidvoch kategórií, ako svoj osobný dar Dr. László Komiáthy, ktorý aj tohto roku bol najstarším súťažiacim v tomto ročníku. Takže, ani tohto roku sa nekonalo v hlavnej kategórii veľké prekvapenie. Na základe dosiahnutia najlepšieho času sa

Železným hasičom pre rok 2013 stal opäť Michal Libiček, ktorý v histórii týchto pretekov prevzal putovný pohár už po piaty krát.

Po tomto vyhodnotení nasledovala neformálna zábava v „študenstskom podniku“ Merlin, ktorý nahradil niekdajšie obľúbené študentské W – čko.

Skončil 12. ročník a všetci sa tešia na 13.ročník, ktorý je naplánovaný na 27. novembra 2014. Tešíme sa na stretnutie.

Za organizátorov Ivan Chromek

Sdílet
Přiložené soubory
Výsledková listina Železný hasič 2013.docx zobrazit online DOCX 23 kB