Pondělí 15. dubna 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sbor dobrovolných hasičů Semily I. bilancoval a volil své zástupce

V pátek 29. 11. 2013 od 17ti hodin se na zbrojnici SDH Semily I. konala Výroční valná hromada sboru a protože již uplynulo dlouhých 5 let od posledních voleb, byla tato VVH i volební. Z legitimních voleb byl opět zvolen starostou sboru bratr Marek Vrtilka, který se zároveň stal i vedoucím mládeže.

Místostarostou sboru byl též opět zvolen bratr Ladislav Bruckner. Ani na funkcích velitele (bratr Zdeněk Kouble) a jeho zástupce (bratr Karel Šmíd st.) nenastala žádná změna a své funkce obhájili. Jednatelem sboru byl nově zvolen bratr Jiří Jiránek, u ostatních funkcí nedošlo k zásadním změnám.

Po volbách a před vlastním oficiálním zahájením VVH se nejprve ujal slova bratr Petr Kousal, který starostovi sboru bratru Marku Vrtilkovi za všechny členy poděkoval za jeho dosavadní nezištnou práci ve funkci starosty sboru a předal mu vyznamenání OSH Semily “Za zásluhy“ a dárkový balíček od členů sboru.

Oficiální zahájení bylo v 19 hodin. V úvodním referátu starosta sboru zhodnotil činnost sboru za rok 2013, aktivity na kulturně-společenských akcích i o činnosti naši mládeže, která v průběhu roku 2013 asi nejvíce ovlivnila chod sboru atd. Všechna mládežnická družstva se účastnila soutěže OSH Semily „O pohár dráčka Soptíka“ a okresních kol soutěže „Plamen“. Též se účastnila soutěže na Frýdštějně. V obou kategoriích, mladších i straších, si vedla všechna družstva velice úspěšně a vždy se řadila na čelní místa výsledkových listin.

V letošním roce sbor pro své členy uspořádal i 4 denní pobyt v Krkonoších na chatě na Dvoračkách a celodenní výlet do Prahy s návštěvou divadelního představení v Národním divadle. Dále uspořádal a nebo se podílel na pořadatelské činnosti na celkem 11ti akcích a to jak v Semilech, tak i mimo město (např. předváděcí akce naší parní stříkačky). Dále se aktivně účastnil námětového cvičení v Chuchelně a prováděl požární dohledy na plesech.

V tíživé situaci, kdy část republiky zasáhla povodeň, uspořádal ve spolupráci s městem Semily a ZŠ I.Olbrachta Semily veřejnou sbírku, na které se vybralo bezpočet materiální pomoci a též i nemalá částka, která byla předána dvěma rodinám v obci Tuhaň na Děčínsku.

Poté se ujal slova místostarosta sboru, který přítomné seznámil s brigádnickou činností sboru, s prezentací naší parní stříkačky a prezentací sboru v tisku, na různých webových portálech, webových stránkách sboru a dalších mediích. Zároveň v krátkosti přednesl hrubý výhled o připravovaných brigádách v roce 2014 a stavebních úpravách na zbrojnici. Předsedkyně revizní komise sestra Magda Koukalová přednesla zprávu o hospodaření sboru a stavu finančních prostředků sboru.

V závěrečné řeči starosta sboru přečetl rozsáhlý výhled na činnost sboru v roce 2014 (soutěže mládeže, uspořádání jednoho kola Soptila a jarního kola soutěže Plamen, pořádání dětského tábora 2014, brigády na zbrojnici i technice, účast sboru na srazu parniček v Klatovech a na oslavách ve Velvarech a dalších předváděcích akcích atd.). Zároveň všem přítomný v krátkosti připomněl činnost sboru za uplynulých 5 let.

V roce 2008 měl sbor 52 členů (z toho 8 mládeže), v současné době členská základna čítá 94 členů, z toho 33 mládeže, což je nárůst o cca 80%. Za toho období sbor uspořádal a nebo se podílel na 49 akcích. Členové odpracovali tisíce brigádnických hodin při práci s mládeží, na údržbě zbrojnice a techniky, na akcích kulturně společenských apod. O jeho činnosti vyšlo bezpočet článků ve všech možných mediích a to nejen regionálního charakteru. Nedílnou součástí celého období bylo pořádání hasičských dětských táborů, z kterých vždy do řad sboru vstoupili noví mladí hasiči, hasičské plesy, dny dětí, pořádání čarodějnic atd. Nezapomněl ani připomenout jednu z nejdůležitějších akcí, kterou sbor uspořádal v letošním roce a to 2.Celorepublikový sraz historických parních stříkaček tady v Semilech.

Poté dostali slovo i hosté VVH a to zástupci SDH Nouzov, SDH Semily-Podmoklice a zástupci města v čele s jeho starostou panem Janem Farským a místostarostkou Lenou Mlejnkovou.

Před vlastním schválením usnesení bylo ještě předáno několika členům sboru vyznamenání za věrnost. Zde si dovolím zdůraznit, že v našich řadách máme bratra Karla Patku, který je členem sboru už neuvěřitelných 50 let. Po schválení usnesení VVH následovala volná zábava při chutné večeři a dalšího občerstvení a pochutin, které přichystaly naše sestry. A protože ani po Valné hromadě nechtěl sbor usnout na vavřínech, hned v neděli 1. 12. 2013 odpoledne, po dopoledních přípravách, se rozjel na semilské Riegerovo náměstí, kde se účastnil slavnostního rozsvícení vánočního stromku a ve dvou stáncích zajišťoval bohatou nabídku občerstvení pro semilskou i nesemilskou veřejnost.

Ladislav Bruckner – místostarosta sboru

Sdílet