Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Radiologický workshop proběhl v Kašperských Horách ve spolupráci s Interpolem, mluvilo se anglicky

Ve dnech 25. až 29. 11. 2013 se v hotelu Šumava v Kašperských Horách konal národní workshop zaměřený na problematiku radiologických trestných činů a radiologického průzkumu. Workshop připravila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve spolupráci s Interpolem, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním úřadem radiační ochrany.

Workshop byl svou náplní především určen pro příslušníky a pracovníky zasahující při událostech s výskytem, či nálezem radioaktivního materiálu. Při těchto událostech téměř vždy zasahují a událost řeší složky Integrovaného záchranného systému, Celní správy ČR, Armády ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Státního úřadu radiační ochrany.

HZS ČR reprezentovaly jednotlivé chemické laboratoře (Laboratoř Zažízení Tišnov, Školicí středisko Třemošná a Kamenice a Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč). Celé odborné zaměstnání probíhalo v anglickém jazyce.

Národní pilotní workshop byl zdrojem přínosných a důležitých informací pro příslušníky a pracovníky z jednotlivých sborů a úřadů. Kromě toho se zde měli možnost osobně se poznat a vyměnit si své zkušenosti z oboru, což je jednou ze základních podmínek dobře fungující a efektivní spolupráce.

Témata prezentovaná na konci workshopu jednoznačně dokazují, že je potřeba se nadále aktivně připravovat na události s výskytem, či nálezem radioaktivních látek. Pravděpodobnost výskytu radioaktivních látek je reálná, stejně jako riziko jejich zneužití.

Jan Hrdlička
HZS Jihomoravského kraje

Sdílet