Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Statistika zásahů JPO za první čtvrtletí 2007

První tři měsíce roku 2007 si hasiči na nedostatek práce rozhodně nemohli stěžovat. Proti stejnému období roku 2006 se zvýšil počet mimořádných událostí, u kterých zasahovaly jednotky požární ochrany.

I když zemi letos netrápily sněhové kalamity nebo záplavy, extrémně vzrostl zejména počet živelních pohrom. Výrazně narostl také počet požárů, pozitivní je naopak značný pokles počtu lidí usmrcených při požárech.


ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
V prvním čtvrtletí letošního roku zasahovaly jednotky požární ochrany u celkem 28 852 událostí, což je o 5 % více než ve stejném období roku 2006 a vůbec nejvíce minimálně od roku 2003. Na nárůstu se podílely zejména živelní pohromy a požáry, výrazně naopak klesl počet technických havárií.
Zásahy u technických havárií (což jsou většinou pomoci občanům v nouzi, jako je vyprošťování a záchrana osob nebo zvířat, otvírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek na komunikacích apod.), jsou však stále a již tradičně nejčastější – v období leden až březen jich bylo 8 916, což je ale proti loňskému roku pokles o 4 847, tedy o plných 35 %. Zatímco vloni tak v prvním čtvrtletí tvořily technické havárie téměř 50 % ze všech událostí se zásahem jednotek požární ochrany, letos ve stejném období to bylo jen necelých 31 %. Nejvíce těchto případů je evidováno v Ostravě – 1 019 (pokles o 18 %), v hl. m. Praze – 701 (nárůst o 16 %), nejmenší počet v okrese Hodonín – 35.
Nejvíce narostl počet případů živelních pohrom (zejména větrné smrště) – bylo jich 7 881, což je téměř trojnásobek úrovně loňského roku. Nárůst lze připsat na vrub zejména lednovému orkánu „Kyrill“ – jen během dvou dnů tehdy hasiči zasahovali u 5 762 mimořádných událostí. Živelní pohromy tak za letošní první čtvrtletí tvořily 27,3% z celkového počtu všech událostí se zásahem jednotek požární ochrany. Nejvyšší počet těchto událostí byl ve Středočeském kraji a v hl.m.Praze, výrazně menší počet naopak ve Zlínském a Olomouckém kraji.
Výrazněji narostl počet požárů (viz dole)
Počet dopravních nehod, které tvořily zhruba 15% ze všech událostí řešených jednotkami požární ochrany, zůstal oproti loňskému roku přibližně na stejné úrovni – bylo jich 4 396. Nejčetnější byly zásahy u dopravních nehod v hl. m. Praze – 285 (pokles o 17 %) a v Ostravě – 108 (pokles o 2 %), minimální počet těchto zásahů byl v okrese Teplice – 20 (pokles o 13 %). U nehod hasiči bezprostředně zachránili celkem 818 osob (nárůst o 245 %), při zásazích se setkali se 149 usmrcenými a 2 351 zraněnými osobami, jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou pomoc.
Jednotky požární ochrany za první čtvrtletí rovněž zasahovali u celkem 1 326 případů úniku nebezpečných chemických látek, což je o 27 % více než vloni. Nejčastěji hasiči vyjížděli k únikům ropných produktů – 1 082 (nárůst o 65 %), dále se jednalo o úniky kapalin mimo ropných produktů – 63 (nárůst o 21 %), úniky plynů včetně aerosolů – 141 (nárůst o 27 %), pevných látek – 6 (nárůst o 175 %) a ostatních látek včetně potravinářských produktů – 34 (nárůst o 377 %). Nejvyšší počet těchto případů byl v hl. m. Praze – 223 (nárůst o 31 %), v okrese Mladá Boleslav – 53 (nárůst o 10 %).

Počet planých poplachů oproti stejnému období roku posledních dvou let kolísá, přičemž jejich podíl na celkovém počtu událostí se snížil o 1,2 % na 6,1 %. Nejčetnější (46 %) jsou plané poplachy způsobené elektrickou požární signalizací, další plané poplachy jsou způsobeny přivoláním k případu, který měl příznak požáru (21 %), zneužití jednotky požární ochrany (9 %), přivolání k nenahlášenému pálení (10 %) a z jiných důvodů (14 %). Nejvíce planých poplachů bylo v hl. m. Praze – 229 (pokles o 31 %) a v okrese Mladá Boleslav – 78 (nárůst o 26 %). Naopak na Vyškovsku byl evidován jenom jeden planý poplach.

Nejčastěji hasiči zasahovali v pátek – 23 % , nejméně událostí se odehrálo v neděli – 10,2%.


Za první tři měsíce letošního roku hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor celkem 4 535 osob, což je o 184 % více než za stejné období roku 2006. Zároveň bylo 128 hasičů zraněno (o 63 hasičů více), z toho 96 profesionálních (o 48 hasičů více) a 32 dobrovolných (o 15 hasičů více).
Jednotky požární ochrany se při zásazích setkaly se 443 usmrcenými osobami. Šlo zejména o dopravní nehody, požáry a také při nouzovém otevírání bytů, které hasiči pomáhali zejména vyprošťovat či vynášet, hasiči se také setkali se 2 954 zraněnými osobami, jimž byla poskytnuta pomoc.

P O Ž Á R Y
Za první tři měsíce roku 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany u celkem 4 552 požárů, což je nárůst o 996, tedy 28%. Důvodem je především vyšší počet požárů volných skládek, odpadů, lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec, závěr čtvrtletí navíc již byl poznamenán suchem.
Celkem vzniklo v ČR za toto období 4 707 požárů (s účastí i bez účasti jednotek požární ochrany). Přímé škody způsobené požáry dosáhly částky 485,6 mil. Kč, 35 osob bylo usmrceno a dalších 229 osob zraněno. Zatímco tedy počet požárů a jimi způsobené škody narostly, výrazně naopak poklesl počet usmrcených (pokles o 41 %), počet zraněných byl vyšší o 11 %. Jednotky požární ochrany uchránily před zničením majetkové hodnoty za 1, 3956 mld. Kč.


Nejvíce požárů vzniklo v hl. m. Praze – 591 (nárůst o 9,8 %) a na Karvinsku – 155 (nárůst o 91 %). Nejméně požárů bylo na Rokycansku – 17 a Jesenicku – 18 (nárůst o 28,6 %).

Nejčastější příčinou vzniku požárů byla jako již tradičně nedbalost dospělých (13,1 % z celkového počtu požárů) – zejména při kouření a manipulací s otevřeným ohněm – a dále technické závady ( 14,4%). Výrazněji narostl počet úmyslně způsobených požárů – těch bylo 365 – tzn. v průměru 4 denně!!!! Varující je i nárůst požárů způsobených hrou dětí z ohněm.Z celkového počtu 35 usmrcených osob při požárech bylo:
• 1 dítě,
• 29 osob ve věku od 15 do 60 let,
• 5 osob ve věku nad 60 let.

Jednotky požární ochrany nejčastěji zasahovaly v kraji Moravskoslezském a Středočeském. Počet mimořádných událostí vzrostl nejvýrazněji v kraji Libereckém a Plzeňském, naopak největší pokles zaznamenal kraj Zlínský a kraj Vysočina.


Z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany tvoří zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru ČR 66,2 %, podíl jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí narostl až na 28,1 % případů všech zásahů jednotek, profesionální jednotky hasičských záchranných sborů podniků měly podíl 6,3 % a jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a jiné jednotky požární ochrany podíl jen 0,4 % na celkovém počtu zásahů jednotek požární ochrany.Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ integrovaného záchranného systému. V prvním čtvrtletí bylo evidováno 20 416 případů součinnosti jednotek požární ochrany s ostatními složkami, což je nárůst o 20 %. Z celkového počtu připadlo na Policii ČR 62 %, v 18 % případů šlo o zdravotnickou záchrannou službu a ve 12 % o obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.

3. Velké požáry se škodou 10 mil. Kč a vyšší

7.1. – Pila v Košťanech, okr.Teplice.
Příčina – v šetření.
Škoda – 50 000 000 Kč.

9.1. – Kulturní dům ve Strání, okr. Uherské Hradiště.
Příčina – úmyslné zapálení.
Škoda – 13 500 000 Kč.

7.2. – Výrobní budova nábytku firmy Gorenje kuchyně s.r.o. ve Višňové, okr.Příbram.
Příčina – řezání konstrukcí plamenem.
Škoda – 30 000 000 Kč.

9.2. – Výstrojní sklad v areálu ČD a.s. v Praze 3.
Příčina – úmyslné zapálení.
Škoda – 30 000 000 Kč.

25.2. – Sklad drogerie firmy OSAN a.s. v Košťanech, okr. Teplice.
Příčina – v šetření.
Škoda – 16 000 000 Kč.

Velmi zajímavé statistické údaje máte v provedení tabulek ke stažení zde.

zpracoval: pplk. Ing. Vladimír Vonásek,
pro média upravil kpt. PhDr. Petr Kopáček

Ilustrační foto: Požár – Výstrojní sklad v areálu ČD a.s. v Praze 3./Václav Porkát

-wap-
Sdílet