Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Práce na vylepšování viditelnosti vozidel HZS Moravskoslezského kraje započaly už v roce 1995

Už v roce 1995 se vedení tehdejšího Hasičského záchranného sboru města Ostrava v souvislosti s průzkumy a zkušenostmi ze zahraničí rozhodlo změnit zažité zvyklosti a přebarvit svá zásahová vozidla do červeného odstínu RAL 3024, tedy dle vzorníku „zářivá červená“.

Rozšíření zářivé červené v Ostravě i v kraji

V té době byl ostravský sbor jediným v republice, kterému nebyla lhostejná bezpečnost hasičů u zásahu a rozhodl se s touto situací i přes nepřízeň tehdejší legislativy něco dělat a zkusit změnit zažité zvyklosti, přetrvávající beze změny od 70. let 20. století bez ohledu na současné technologie v dané oblasti, o zvýšení intenzity dopravy nemluvě.

Do roku 1999 tak byla všechna zásahová vozidla ve městě přelakována do nového, výraznějšího odstínu. V roce 2001 se se změnou struktury HZS České republiky začala tato barva „šířit“ z města Ostravy i do celého Moravskoslezské­ho kraje.

Dnes hasiči v MSK používají k barevné úpravě u většiny svých vozidel samolepicí fólie, namísto nástřiku. Důvodem je jednak třetinová cena už při pořízení a také výrazně levnější opravy.

Vývoj barevným odstínem samozřejmě neskončil – jak nejen z našeho webu víte, snaží se jít HZS Moravskoslezského kraje v tomto ohledu stále kupředu. Využívá k tomu nejen znalosti ze světa, ale také nespočet studií, výzkumů i diplomových prací, které na téma viditelnosti zásahových vozidel průběžně vznikají.

Porovnání vzhledu české techniky se světem

HZS Moravskoslezského kraje při vývoji „nového“ (2013) vzhledu své techniky oslovil také Federaci asociací hasičských důstojníků Evropské unie s dotazem, jak vypadají zvýrazňující prvky v jednotlivých zemích unie. Z odpovědí bylo patrné, že všechny země využívají nějaký způsob národního značení vozidel a co se týče zvýrazňovacích prvků, je na tom Česká republika společně s Polskem na poslední příčce.

V zahraničí se používají pro zvýraznění vozidel výhradně fluorescentní barvy a v největší míře žlutozelená.

Reakce oka na žlutozelenou je nejcitlivější, v porovnání s ostatními barvami za běžného osvětlení 4× rychlejší, v noci pak až 93×. Tato barva se nikde v prostředí pohybu vozidel nevyskytuje. Fluorescentní barva je o to více vidět, čím více se snižuje intenzita okolního osvětlení, což je opačný efekt v porovnání s běžnými barvami.

Na rozdíl od toho je bílá (bílý pruh na vozidlech) běžnou barvou – ostatní vozidla, fasády, ploty, okna, billboardy, apod. a tudíž není ničím neobvyklá – konečným výsledkem bílého pruhu je „kamufláž“.

Výstupy z výzkumů a diplomových prací

Ačkoli současná vyhláška hovoří jinak, bylo v rámci projektů zjištěno, že zvýrazňující prvek musí být použit nejen na červené karosérii, ale hlavně na šedých roletách – pokud se použije barevně jakýkoliv zvýrazňující prvek pouze na kabině vozidla a na šedých roletách nikoliv, je takovéto zvýraznění naprosto neúčinné.

Šedá barva rolet zvyšuje špatnou viditelnost vozidla z důvodu výrazné barevné podobnosti s barvou prostředí, ve kterém se vozidla pohybují.

Úkolem zvýrazňujícího prvku je učinit daný předmět, tímto prvkem označený, více nápadným, tedy lépe viditelným. Musí být svým tvarem nebo barvou jedinečný a v daném okolí zřídka se vyskytující, nejlépe netypický, výjimečný a ojedinělý.

Zvýrazňující prvek také musí být na všech stranách vozidla – dopravní nehody hasičských a civilních vozů jsou způsobeny špatnou viditelností. Pokud není zadní strana hasičského vozidla opatřena zvýrazňujícím prvkem – nejlépe šrafováním evokujícím překážku na pozemní komunikaci, je zadní strana, jejíž velkou část tvoří šedá roleta, velmi málo nápadná.

Průběh a cíl projektu viditelnosti vozidel HZS MSK

Na zadní straně zásahové techniky je téměř bez výjimky ve vyspělých státech použito šrafování „chevron", které označuje překážku na komunikaci. Ve světě jsou správné zvýrazňující prvky používány již od roku 1985. U nás se k tomuto kroku – tedy šrafování chevron a žlutozelenému zvýraznění – odhodlal právě HZS Moravskoslezského kraje v rámci výzkumného projektu ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě.

V průběhu ročního testování těchto prvků, které budou nasazeny na všech prvovýjezdových cisternách v Ostravě, bude samozřejmě odborně měřena viditelnost – tedy barevné spektrum a podobně, výstupem tak bude jasný a měřením podložený výsledek.

V souvislosti s projektem je třeba zmínit, že danému výzkumu je generální ředitel Ryba nakloněn více, než tomu bylo u předchozího vedení Sboru. Cílem je snaha dostat nové zvýrazňovací prvky také do novelizace legislativy a umožnit tak „legální“ zlepšení bezpečnosti všech hasičů v České republice.

Sdílet