Čtvrtek 29. července 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Novou střechu bude mít požární stanice v Židlochovicích, původní byla z padesátých letech minulého století

V těchto dnech vrcholí práce na projektu “Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice – I. Etapa“ v Židlochovicích. V tomto objektu sídlí jednotka Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Investorem projektu je město Židlochovice. Rekonstrukce má za cíl odstranit havarijní stav střechy a následně v druhé etapě vytvořit půdní vestavbu pro zlepšení pracovních podmínek sloužících hasičů.

Původní střecha byla vystavěna v padesátých letech minulého století, svépomocí tehdejšího místního hasičského sboru, kdy došlo k rozšíření budovy požární stanice. Kromě zatékání dešťové vody pod střešní konstrukci se hasiči museli potýkat s nepříjemnými klimatickými podmínkami v letních měsících ve velmi stísněném a provizorním prostoru.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ. Díky vstřícnému postoji vedení města Židlochovice a Nadaci ČEZ, která přispěla částkou 400 tisíc korun, bylo možné zahájit dlouhodobě plánovanou rekonstrukci střechy, na které se podílí poskytnutím speciální techniky i Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kra­je.

Jsem rád, že se daří postupně zlepšit pracovní podmínky výjezdových hasičů, kteří nepřetržitě poskytují rychlou a účinnou pomoc občanům. Rád bych proto touto cestou poděkoval všem zainteresovaným na projektu, Nadací ČEZ, vedení města Židlochovice a zaměstnancům Městského úřadu Židlochovice, díky kterým se podařilo projekt realizovat ve velmi krátkém časovém horizontu.

říká k této akci velitel požární stanice Židlochovice Bronislav Kocman

Jednotka stanice Židlochovice zajišťuje výjezd čtyř hasičů. Ročně zasahuje u téměř 400 mimořádných události a řadí se tak k nejvytíženějším stanicím HZS Jihomoravského kraje. Významnou část zásahů tvoří dopravní nehody. Stanice je dislokována v blízkosti dálnice D2 a rychlostní komunikace R52 spojující Brno s Vídní.

por. Mgr. Jaroslav Mikoška
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet