Úterý 2. června 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

Bojový řád 2/P: Požární útok

Požární útok je jeden ze způsobů zdolávání požáru jednotkami. Je to organizované nasazení potřebných sil a prostředků v určitém směru podle situace na místě zásahu. Předpokladem provedení účinného požárního útoku je dostatek sil a prostředků.

Účinný požární útok musí zajistit:

  1. záchranu osob, zvířat a majetku,
  2. lokalizaci a likvidaci požáru, včetně ochrany okolí.

Druhy požárních útoků jsou:

  1. čelní útok – je veden ve směru proti postupující frontě požáru, při čemž se soustředí všechny síly a prostředky v klínu nebo řadě podle povahy požáru. Klínem se proniká k místu nejintenzivnějšího hoření. V řadě se postupuje, když pro velkou intenzitu hoření nelze proniknout k místu nejintenzivnějšího hoření,
  2. boční útok – je veden tehdy, znemožňuji-li podmínky na místě zásahu (zpravidla stavební, bezpečnostní a klimatické) vést čelní útok. Boční útok se vede zpravidla ze dvou stran současně,
  3. obchvatný útok – je veden zpravidla po celém obvodu požáru, nejméně však ze tří stran; je nejúčinnější, má největší potřebu sil a prostředků,
  4. frontální útok – je veden naráz všemi silami a prostředky na celé frontě požáru nebo jeho ploše. Tento požární útok se používá tam, kde by postupné nasazování proudů nevedlo k likvidaci požáru vzhledem k potřebné intenzitě dodávky hasebních látek (např. u požárů nádrží hořlavých kapalin by postupné nasazování proudů zapříčinilo rozlití, vzkypění nebo vyvržení kapaliny z nádrže, a tím i rozšíření požáru).

Při požárním útoku zaujmou hasiči s útočnými proudy určená stanoviště nejkratší a nejbezpečnější cestou. Při tom využívají zásahových cest; jsou-li tyto cesty neprůchodné, posoudí se nutnost odstranění překážek, rozebrání konstrukcí nebo je veden jinými cestami za použití výškové techniky, např. okny.

Sdílet
Přiložené soubory
P.02 Pozarni utok.pdf zobrazit online PDF 182 kB
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK