Neděle 25. července 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kladenští hasiči předvedli ukázku vyproštění osoby z havarovaného vozu ke Dni otevřených dveří na SOŠ a SOU Kladno Dubská

Na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Kladno Dubská ke Dni otevřených dveří a prezentace oboru Požární ochrana zasahovali v úterý kolem páté hodiny večerní profesionální hasiči ze stanice Kladno. Na místě ve spolupráci se Střední školou byla provedena ukázka vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla. Budoucí uchazeči o tento maturitní obor mohli shlédnout práci profesionálních hasičů.

Charakteristika přípravy v oboru

Obor je pro žáky s vypěstovaným citem pro zodpovědnost a záchranu lidí v případě jejich ohrožení. Studium vyžaduje od žáků vysokou psychickou odolnost, vynikající zdravotní stav a fyzickou kondici. Žáci se naučí posuzovat technologické provozy z hlediska požární bezpečnosti, posuzovat možnosti vzniku požárů, navrhovat opatření, používat výstroj a výzbroj určenou k zásahům, používat dýchací techniku, používat vyprošťovací techniku a radiostanice. Naučí se také kontrolní technické a řídící činnosti v Hasičském záchranném sboru ČR a v hasičských záchranných sborech organizací a podniků zaměřené na strojní službu jednotek požární ochrany v organizačním a operačním řízení a naučí se uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí výuky je odborná připravenost žáků k řízení motorových vozidel skupiny C.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Fyzika, Matematika, Praktické činnosti. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve středních řídících a technických funkcích oblasti výkonu služby v jednotkách požární ochrany, při plnění úkolů speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, při obsluze a údržbě požární techniky, uplatnění najdou také v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi uplatnit: hasič, hasič-strojník, velitel jednotky požární ochrany, hasič technik (chemická služba, technická služba, strojní služba, spojová služba a operační řízení), příslušník na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení a havarijního plánování, lektor odborných předmětů z oblasti požární ochrany a další. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu na vysokých školách technického zaměření.

Více informací pro případné zájemce na příští školní rok 2014/2015 naleznete na webových stránkách školy http://www.sou-dubska.cz

Zdroj: SOŠ a SOU Kladno Dubská

Lukáš Vejvar
HZS Středočeského kraje

Sdílet