Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Železný Soptík

Sbor dobrovolných hasičů obce Hřebeč (Kladensko, Středočeský kraj) pořádá v sobotu 19. května 2007 I. ročník soutěže v „lehkém" TFA družstev SDH Obcí o putovní pohár zastupitelstva obce Hřebeč.

Pořadatel : SDH Hřebeč
tel : 650870111, fax: 950870148
mob. 602383006
e-mail : jan.silhan@sck.izscr.cz

Termín : sobota 19. května 2007
Místo konání : Sportovní areál Sokola Hřebeč (fotbalové hřiště)
Povrch : tráva

Vedení soutěže :
Velitel : Šilhán Jan
Hlavní rozhodčí : Člen OORM Kladno
Prezence : Renata Svobodová
ekonomická komise : Lutzbauer Jaroslav

technická komise : Svoboda František + členové SDH Hřebeč

Časomíra : OSH ČMS Kladno ( p. Veselý Miroslav )

Přihlášky : jmenovitě do 16. května 2007

Časový rozvrh : 08:00 – 08:45 hod. prezentace družstev,
08:45 – 09:00 hod. porada sboru rozhodčích a vedoucích družstev
09:00 hod. zahájení soutěže

Propozice soutěže : Viz příloha
Přihlášky je nutno zaslat jmenovitě do termínu
na adresu pořadatele, aby bylo možno vše napsat do počítače předem


Počet pokusů bude určen podle přihlášených družstev při poradě vedoucích.
Za zdravotní stav družstev zodpovídá přihlašovatel.
Losování provede pořadatel.
Při prezenci je možno nahlásit změny ve složení družstev.

Jan Šilhán
velitel SDH Hřebeč
Železný Soptík

Pravidla soutěže
Starší – 120 m

START
Úsek 1.
Na startovní čáře se závodník vyzbrojí 2 díly hadic B á 10 m, běží do vyznačeného prostoru (metu) 15 m, kde leží 1 díl hadice B 5 m, tyto tři hadice spojí (první půlspojka nesmí opustit vyznačený prostor) a hadice roztáhne a potáhne celou délku hadic (25 m), půlspojku odloží do vymezeného prostoru

Úsek 2.
Přenesení nebo přetažení figuríny o váze 35 kg na vzdálenost 10m za vymezenou metu

Úsek 3.
Ve vzdálenosti 15 m nainstalován buchar s kladivem 3 kg – soutěžící provede 20× údery nahoru – dolů na výšku 50 cm.

Úsek 4.
Přenos dvou barelů s 5 l vody do vzdálenosti 10 m za vymezenou metu

Úsek 5.
Volný úsek – běh 20 m do cíle

CÍL
Celková délka trati 120 m
Závodník je vystrojen : sportovní oblek, pracovní stejnokroj II, přilba, opasek lehký.

Hodnocení :
Pořadí určuje nejlepší čas

Při nesplnění některého z úkolů během disciplíny je DISKVALIFIKACE.

Ilustrační foto.

-wap-
Sdílet