Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nepovolená skládka odpadu hoří již 2. den

Požár v bývalém průmyslovém objektu bramborárny v Dolní Řasnici byl na operační středisko HZS LK ohlášen v sobotu 12. května 2007 v 17:24 hod.

Na místo události byly vyslány profesionální jednotky hasičů ze stanic Raspenava, Liberec a postupně i dalších 12 jednotek SDH okolních obcí. Na místo bylo vysláno 16 cisternových vozů a protiplynový kontejner k výměně dýchací techniky.

Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že v plechové hale hoří balíky odpadu s textilem. Hasiči ihned započali na místě hasební práce. Byla zřízena dálková doprava vody z místního potoka pro zásobování cisteren. K hašení odpadu byla použita středně těžká pěna, kterou hasiči pokryli požářiště. Hasiči museli zasahovat v dýchací technice, neboť množství jedovatých zplodin hoření z textilního odpadu bylo enormní. Dýchací láhve pro zasahující hasiče byly vyměňovány na místě zásahu. Prázdné láhve k dýchacím přístrojům vozili hasiči k plnění na požární stanice Raspenava a Liberec. Požár odpadu se hasičům podařilo dostat pod kontrolu v půl sedmé večer. Odhad množství hořícího odpadu se pohybuje okolo 800 tun v hale a další odpad byl nalezen i ve dvou vedle stojících objektech. Požár se na další objekty naštěstí nerozšířil.

Při požáru byla zcela zničena plechová hala, u níž se nad ránem zřítila střecha. Výše přímé škody se odhaduje na 80 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je v šetření Policie ČR. Podle vyjádření vyšetřovatele HZS LK vznikl požár při manipulaci s otevřeným ohněm buď úmyslně, nebo z nedbalosti.

Při zásahu došlo ke zranění příslušníka HZS LK ze stanice Liberec, který si poranil pravé koleno. Příslušník byl kolegy odvezen na požární stanici v Raspenavě k ošetření.

Česká inspekce životního prostředí zahájila již s podnikatelem odpovídajícím za odpad správní řízení ohledně nepovoleného skladování pevného odpadu převážně textilního charakteru dovezeného z Německa.

Zásah hasičů pokračuje dnes, 13. května 2007, od osmi hodin. Na místě jsou dobrovolné jednotky hasičů z Habartic, Horní Řasnice, Hejnic, z Jindřichovic pod Smrkem a profesionální hasiči z Raspenavy. Hasiči momentálně odřezávají konstrukci propadlé střechy a za pomoci jeřábu ji budou sundávat. Až nebude hrozit nebezpečí dalšího zřícení konstrukce haly, započnou hasiči za pomoci dvou velkých nakladačů rozebírat doutnající hromady odpadu, vyvážet je ven z trosek haly a prolévat je vodou.

ilustrační foto

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje

-kuw-
Sdílet