Pátek 30. října 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Město Prostějov zakoupilo profesionálním hasičům dvě sady pro stabilizaci vozidel, pomohou při nehodách

Statutární město Prostějov dlouhodobě spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje v mnoha oblastech jeho činnosti. Město Prostějov ze svého rozpočtu pravidelně pořizuje vybavení pro jednotku Stanice Prostějov.

V minulých letech pořídilo město celou řadu věcných prostředků, které byly v tu dobu pro Hasičský záchranný sbor nedosažitelné. Za všechny jmenujme alespoň některé: termokamera Bullard T3Max, automatický externí defibrilátor ZOLL, osvětlovací balón POWERMOON TWINLIGHT, záchranářský vozík s nafukovacím stanem GUMOTEX, sada hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS, přenosný naviják KBF či oscilační monitor POKET 2000.

Díky pochopení města se tak vždy zvýšila připravenost stanice Prostějov pro řešení mimořádných událostí a v rozpočtu Hasičského záchranného sboru zbylo více prostředků na stanice, které nemají tak dobré vztahy se svými městy.

V roce 2013 zakoupilo statutární město Prostějov pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje dvě sady pro stabilizaci vozidel Weber Hydraulik STAB FAST Mk 2 Basic. Hodnota daru dosáhla v tomto roce 88 898 Kč. Použití těchto věcných prostředků zvýší bezpečnost zasahujících složek IZS a usnadní přístup k vyprošťovaným osobám v nejsložitějších situacích dopravních nehod s nestabilními vozidly.

Za pořízení tohoto vybavení musíme poděkovat primátoru města Prostějov panu Miroslavu Pišťákovi, který se o prosazení tohoto nákupu osobně zasloužil.

O podobná vybavení záchranářů by se sice mělo starat ministerstvo vnitra, ovšem jeho finanční situace je jaká je. Město Prostějov tak rádo pomůže lidem, kteří jsou vždy tam, kde je potřeba zachránit lidský život.

Miroslav Pišťák, primátor

mjr. Ing. Marek Sobek
vedoucí pracoviště IZS a služeb

Sdílet