Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sebevraždy na Nuselském mostě

Když jsem sháněl partnera pro rozhovor o praktických zkušenostech se zásahy na sebevražedné pokusy na Nuselském mostě, padla volba jednoznačně na mjr. Jana Havrdu, příslušníka HZS hl. m. Prahy.

Jako velitel směny B vyjíždí prakticky ke všem nahlášeným případům sebevražedných pokusů, v případě Nuselského mostu je na místě zásahu současně s první jednotkou. V průběhu let tak zasahoval u desítek takovýchto případů, a vždy úspěšně. Když jsem jej navštívil v jeho střízlivě zařízené kanceláři a začal mu klást konkrétní otázky, nechtěl se mnou původně vůbec hovořit. Prohlásil, že se necítí být povolán na toto téma kohokoliv poučovat, zdánlivě odhodlán nadále mlčet. Posléze se přece jen rozhovořil.

Patříte k lidem, kteří mají nejvíce zkušeností s praktickými zásahy u sebevražedných pokusů. Kolika takových zásahů jste se zúčastnil?

Na Nuselském mostě jsem zasahoval více než ve dvaceti případech.

Jak vypadá vaše činnost bezprostředně po příjezdu na místo zásahu?

Při dojezdu na místo jsou tři možnosti.

Oznamovatel (obvykle projíždějící automobilista) viděl někoho lézt na ochranou síť a ten si to buď rozmyslel, nebo bylo nad jeho síly vylézt. V době příjezdu jednotky se na místě už nenachází, nebo se chová jako běžný občan a není možné ho zpětně identifikovat.
Na mostě najdeme svršky, nejčastěji boty (bez bot se lépe leze po oplocení) a postižený již skočil.
Nejčastější situace – postižený se nachází na oplocení nebo již za zábradlím. Na místě je již Policie ČR (vidí situaci na kamerách a má krátkou dojezdovou vzdálenost). Zdravotnická záchranná služba přijíždí obvykle o něco později. Policie ve většině případů čeká na příjezd hasičů, někdy s postiženým z dostatečné vzdálenosti mluví.
Naším tématem je záchrana sebevražedně jednající osoby. Jaká je tedy vaše činnost ve třetím vámi zmiňovaném případě?

Někdo z velitelů jde k zachraňovanému a mluví na něj. Často víc hlasitě, důrazně a snaží se upoutat jeho pozornost. Skoro vždy jej zachraňovaný varuje, aby nechodil blíž, nebo že skočí. Velitel toho nedbá, mluví, žádá, slibuje pomoc, slibuje všechno a je již v úhlu, kdy postižený neví, co se děje za ním. Tam se přibližují hasiči s cílem zachraňovaného zajistit. Ve vhodné chvíli (kdy je vhodná, lze jen vytušit) se na zachraňovaného vrhají, drží, poutají vazáky, případně policisté nasazují pouta. Tím je pro nás zajištěn a nastává běžné vyproštění pomocí lezecké techniky a automobilového žebříku.

Náš zásah nikdy netrval dlouho a zatím vždy dopadl dobře. Příliš nevyjednáváme a spíše razantně jednáme. Ve většině případů jsou zachránění rádi, že je všemu konec. Máme za sebou případy, kdy byl zachraňovaný stržen do bezpečí v několika vteřinách po našem příjezdu. Dále si vzpomínám na případ muže na komíně, který po jediné větě a slibu, který mu velitel řekl do vysílačky, slezl.

I když jsme zachráněného předali policii nebo Zdravotnické záchranné službě, i potom kontrolujeme jeho pohyby. Máme zkušenost, že došlo k dalšímu pokusu uniknout a pokusit se znovu o zdolání oplocení.

Zachraňovaný nám ještě nikdy neslezl sám. I kdyby to slíbil, musí být jištěn. Takže umluvit, zajistit, dopravit do bezpečí, až do odjezdu kontrolovat.

Tyto zásahy s sebou nesou i určitou dávku rizika. Jak dbáte o bezpečnost zasahujících hasičů?

Bezpečnost zasahujících hasičů je vždy prvořadou záležitostí. Ti se nikdy nepohybují v zóně možného rizika bez zajištění. Zásah k prvotnímu zajištění zachraňovaného je obvykle veden z komunikace Nuselského mostu skrze oplocení. Pokud hasiči vystupují na vrchní část ochranného oplocení, vždy jen řádně zajištěni pro práci nad volnou hloubkou.

Setkal jste se někdy s agresivní reakcí zachraňovaného?

Zatím jsme řešili jen takzvané běžné případy. Běžné až do prvního případu, kdy zachraňovaný vyndá nůž, střelnou nebo jakoukoli jinou zbraň a záchranáře ohrozí. To se dosud nestalo, a proto až do prvního případu. Potom budeme muset vymyslet něco nového. Mám řešení v hlavě a možná již u nejnovějšího případu dojde k realizaci. Použili bychom pravděpodobně vodní proud, kterým by se útoku zabránilo.

Všechny vaše zásahy u sebevražedných pokusů na Nuselském mostě byly úspěšné.

Řekl bych spíše „zatím vždy úspěšné". Každý případ je jiný a může se stát, že hned příště nám někdo skočí. Realita nejde směstnat do šablony. Děláme to, co se nám osvědčilo, a doufáme, že dobře. Když je to potřeba, jsme na místě v poměrně krátkém čase. Jednáme rychle, intuitivně, v případě potřeby razantně. K zachraňovanému se chováme citlivě a s maximální možnou úctou. Tento přístup zatím vždy vedl k úspěchu. Přeji si, aby tomu tak bylo i nadále …

npor. Mgr. Vít Pernica
tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy

foto nstržm. Jan Kostík
HZS hl. m. Prahy

-wap-
Sdílet