Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ochrana před chemickými zbraněmi

V pondělí (14. 5. 2007) byl na Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč zahájen mezinárodní kurz pro pokročilé zaměřený na ochranu před chemickými zbraněmi. Na čtvrteční praktický výcvik v terénu jsou zvána i média.

Kurz se koná pod hlavičkou mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a bude probíhat až do pátku 18.5.

Kurzu se účastní vybraní experti z celkem 15 evropských i mimoevropských zemí, které budou školit špičkoví tuzemští odborníci v oblasti chemických zbraní. Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou, tématem školení budou i detekční prostředky, problematika dekontaminace, individuální ochrana před chemickými zbraněni apod.

Jde o prestižní akci, což dokladuje i to, že se zahájení zúčastnil i český velvyslanec v Nizozemsku Petr Mareš a ředitelka sekce OPCW Kalimi Mworia.

Vyvrcholením kurzu pak bude praktický výcvik práce záchranného týmu v kontaminovaném prostředí, jenž účastníky čeká ve čtvrtek 17.5. Počítá se rovnou se dvěma scénáři – nálezem bojové látky jak v interiéru, tak v exteriéru. Cvičící v kompletním protichemickém oděvu si v terénu vyzkouší postup od samotné detekce látky, přes odběr vzorků až po následnou kontaminaci osob a techniky.

Praktického výcviku zahraničních expertů se mohou osobně zúčastnit také zástupci médií – a to ve čtvrtek 17.5. mezi 10:00 a 12:00. Výcvik probíhá v areálu Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (Na Lužci). Na místě bude k dispozici tlumočník, novináři tak budou mít ojedinělou příležitost získat informace o problematice chemických zbraní a ochraně proti nim od odborníků z mnoha zahraničních zemí.


Právě na letošní rok připadá desetileté výročí platnosti Mezinárodní úmluvy o chemických zbraních a tedy také kulaté výročí existence Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).
Mezinárodní úmluva o chemických zbraních, která nabyla účinnosti v roce 1997, zakázala vývoj, výrobu, shromažďování, šíření a užívání chemických zbraní. Tato úmluva, garantovaná OSN, také stanovuje harmonogram postupného ničení již existujícího arsenálu chemických zbraní. A právě OPCW byl svěřen dohled a kontrola nad dodržováním této mezinárodní dohody. Dohodu dosud podepsalo 182 států světa včetně ČR – tyto signatářské státy reprezentují plných 98 % světové populace a také chemického průmyslu.

Podle informací z webových stránek organizace se do současnosti již podařilo zlikvidovat 100 % deklarovaných výrobních kapacit v oblasti chemických zbraní, zničeno bylo také více než 30 % z celkem 8,6 milionu deklarovaných kusů chemické munice a kontejnerů. Ve stovkách továren a skladišť s chemickými zbraněmi na území 77 států proběhlo od roku 1997 přes 2 800 inspekcí. Kromě boje proti chemickým zbraním OPCW rovněž napomáhá mezinárodní spolupráci na poli „mírové“ chemie, např. výzkumu a vývoje.
Více informací o OPCW lze nalézt na www.opcw.org

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, který v minulém roce oslavil již padesátileté výročí své existence, je organizační součástí Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Slouží jako centrální vědecko-výzkumné, vzdělávací a informační zařízení celého Hasičského záchranného sboru ČR, a to pro oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení, civilního nouzového plánování a Integrovaného záchranného systému.
Více informací o Institutu lze nalézt na www.ioolb.cz


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet