Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik oleje na vlečce České pošty

Dne 15. 5. 2007 v ranních hodinách vyjela jednotka HZS Českých drah z pražské požární stanice k nahlášenému úniku oleje. Jednalo se sice o relativně banální případ, jakých hasiči denně řeší mnoho, zde je však kuriózní jeho příčina.

15. 5. 2007, 07:53 hod., vlečka České pošty, Malešice

Jednotka vyjela vozy TA – L3R, PPLA – L V v počtu 1+3, žst. Praha Malešice, vlečka České pošty, výhybka č. 107 k úniku tlumivkového oleje ze zařízení sběrače zpětného proudu. Únik byl bez problémů zlikvidován sorbentem. Příčina : úmyslné poškození zařízení za účelem krádeže. Škoda : na zařízení České pošty cca 5 000 Kč.

A teď něco bližšího k příčině úniku malého množství oleje. Na zařízení železnice, tzv. sběrač zpětného proudu dostal zálusk jistý spoluobčan ve vidině jej ukrást, resp. zpeněžit. Aby se nemusel „tahat“ i s olejovou náplní, za pomoci zřejmě kleští odšrouboval výpustný šroub a olej vytekl. Tato činnost onoho pobertu zjevně vyčerpala natolik, že na místě usnul. Všiml si ho pracovník ostrahy vlečky, který neprodleně zalarmoval hostivařskou policii. Ta se dostavila na místo, spícího potencionálního zloděje, který díky své únavě nestačil dokončit „rozdělanou práci“ vzbudila a hned zatkla. Pak byl již zbytek práce na drážních hasičích.

V tomto případě viník výjezdu policie a hasičů nebude díky poměrně malé vzniklé škodě evidentně potrestán tak, jak by si zasloužil. Podobné případy se na železnici bohužel stávají často a nikterak jim nelze zabránit. Tentokrát vše dopadlo dobře, ale stane se, že si zloděj vybere za svůj cíl součásti zabezpečovacích zařízení apod., v takovýchto případech není rozhodujícím faktorem pouze způsobená výše škody co se financí týká, ale může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, tedy cestujících.

-wap-
Sdílet