Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslava 110 výročia písomnej zmienky o založení DHZ Pobedim

Dňa 6. 5. 2007 sa v obci Pobedim okres Nové Mesto nad Váhom konala oslava 110.výročia pisomnej zmienky o založení Dobrovoľného hasičskeho zboru Pobedim.

Oslava začala slávnostným sprievodom do kostola sv.Michala v Pobedime po skončení sv.omše sa sprievod premiestnil ku hasičskej zbrojnici,kde už čakali pozvané hasičske zbory,starostovia obcí a hostia členovia DHZ Pobedim.

Sprievod pokračoval ku soche sv.Floriána kde boli položené kvety a venec a na spomienku už zosnulých hasičov veliteľ DHZ Pobedim p.Martin Vallo požiadal,aby bola uctená ich pamiatka minutou ticha,potom pokračovala slávnosť príhovorom predsedu Dobrovoľného hasičskeho zboru Pobedim p.Martina Piškulu ktorý v príhovore oboznámil o vzniku sviatku sv.Floriána,dalej organizačný referent DHZ Pobedim oboznámil prítomných o vzniku sochy sv.Floriána v obci Pobedim.
Po úctení pamiatky sv.Floriána bol vykonaný slávnostný sprievod obcou Pobedim spolu s hasičskou technikou.

Poobednajších hodinách sa sprievod premiestnil do viacučeloveho zariadenia obce Pobedim,kde bolo vykonané slávnostné privítanie hostí medzi ktorými nechýbali:
Prezident DPO SR Judr.Jozef Minárik,predseda OV DPO Bratislava Ján Roth,
predseda OV DPO Nové Mesto nad Váhom p.Štefan Benko,riaditeľ OR HaZZ Piešťany p.Ing.Peter Galbo,predseda Poľnohospodárskeho družstva Pobedim Ľubomír Ondruška a starostovia pozvaných obcí ,ďalej bol prednesený príhovor predsedu DHZ Pobedim p.Martina Piškulu a starostu obce Pobedim p.Martina Lednického,po príhovore nasledoval krásny príhovor prezidenta DPO SR p.Jozefa Minárika a predsedu OV DPO Nové Mesto nad Váhom p.Štefana Benku.

Po slávnostních príhovoroch boli odovzdané členom DHZ Pobedim ďakovné listy a medaile za vernosť,pamätný list bol odovzdaný najstaršiemu žijúcemu členovi DHZ Pobedim p.Michalovi Žitňanskemu ktorý má v týchto dňoch 87 rokov,ďalej boli odovzdané pozvaným hasičským zborom pamätné listy a pamätné listy boli odovzdané aj pozvaným obciam teda zástupcom – starostom.

Pamätný list z tejto slávnosti bol odovzdaní aj prezidentovi DPO SR p.Judr.Jozefovi Minárikovi,ktorý pred všetkými hostami slávnostne odovzdal starostovi obce Pobedim a predsedovi DHZ Pobedim medailu za mimoriádne zásluhy pre DHZ Pobedim.


Po odovzdaní medaile za mimoriadne zásluhy pre DHZ Pobedim predseda OV DPO Nové Mesto nad Váhom odovzdal veliteľovi DHZ Pobedim medailu za zásluhy pre DHZ Pobedim.
Po týchto slávnostných aktoch nasledoval slávnostný obed.

Po obede nasledovala ukážka Hasičského a Záchranného zboru /HaZZ/ Nové Mesto nad Váhom,kde nám príslušníci HaZZ predviedli vyslobodenie zranenej osoby z havarovaného vozidla a hasenie požiaru automobilu.

Popri ukážkach bola vykonaná výstava hasičskej techniky od historickéj po najmodernejšiu,kde bola vystavená technika ako sú historické ručné striekačky,cis­ternové automobilove striekačky CAS /706,148,815/­,automobilové plošina T 815/PP27/2 z hasičskej stanice OR HaZZ Piešťany a aj najmodernejšia technika Mercedes Vario z hasičkej stanice OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom.

Hasičký zbor v Pobedime bol založení podla písomných záznamoch v roku 1897.
Momentálne má zbor 85 členov z toho 5 žien.Vlastní techniku T 148/CAS 32 a Avia 31/DA.

Najstarší členom DHZ Pobedim je p.Michal Žitňánský má 87 rokov a najmladší člen 15 rokov medzi nimi je 72 ročný rozdiel.

Predseda DHZ Pobedim p.Martin Piškula

-wap-
Sdílet