Středa 1. dubna 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Bojový řád 4/P: Zásobování vodou

Úspěšná lokalizace a likvidace požáru prováděná hašením nebo ochlazováním je převážně podmíněna nepřerušovanou dodávkou vody v potřeném průtočném množství tak, aby byla zajištěna optimální intenzita hasební látky na plochu nebo frontu požáru.

Po příjezdu na místo zásahu se v rámci průzkumu zjišťuje stav, vydatnost vodních zdrojů a možnost jejich využití pro zásah.

Dodávka vody se zajišťuje:

  1. cisternovými automobilovými stříkačkami,
  2. z vodních zdrojů na místě zásahu (požární vodovod, přírodní vodní zdroj).

Ze vzdálenějších vodních zdrojů se organizuje dálková doprava vody, a to těmito způsoby:

  1. doprava vody hadicovým vedením zpravidla pomocí několika požárních čerpadel,
  2. kyvadlová doprava vody pomocí cisternových automobilových stříkaček případně i jinými cisternami,
  3. kombinovaná doprava vody kombinací obou předcházejících způsobů.

U všech způsobů dálkové dopravy vody je nutné zajistit:

  1. trvalé spojení, zejména se strojníky zajišťujícími chod čerpadel,
  2. dostatečnou zálohu sil a prostředků, pohonných hmot, osvětlení čerpadel a čerpacích míst za předpokladu déle trvajícího zásahu,
  3. odpovídající organizaci místa zásahu vzhledem k dálkové dopravě vody; zejména při kyvadlové dopravě vody je třeba vytvořit na místě zásahu manipulační prostor pro cisterny doplňující vodu,
  4. nepřerušovanou dodávku vody na místo zásahu, např. vyrovnávací cisternou, nádrží.
Sdílet
Přiložené soubory
P.04 Zasobovani vodou.pdf zobrazit online PDF 189 kB
Banner eurofire_tubus OK