Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mladého záchranáře 2007 vyhrála ZŠ Stupno

Areál Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Rokycany a zahrada ZŠ T.G. Masaryka Rokycany byly včera, tedy v pátek 18. 5. 2007, dějištěm třetího ročníku soutěže „Mladý záchranář 2007“.

Spolupořadateli akce pořádané Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, územním odborem Rokycany, byly MěÚ Rokycany, okresní ředitelství Policie ČR Rokycany, ZZS Plzeňského kraje, ZŠ T.G. Masaryka Rokycany a ČČK Rokycany. Cílem soutěže bylo zejména pomoci školám při plnění pokynu MŠMT z roku 2003 k začlenění tématiky „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ do vzdělávacích programů, doplnění probíhajícího školení učitelů, oslovení dětské populace a doplnění výkladu výše uvedené problematiky o praktickou část.

Klání se zúčastnila čtyřčlenná družstva žáků šestých tříd a v jednom případě i pátých tříd ze sedmi základních škol okresu Rokycany.

Soutěžní družstva plnila úkoly související s ochranou člověka za mimořádných událostí na celkem sedmi stanovištích. Na prvním čekal soutěžící znalostní test. Na druhém stanovišti děti absolvovaly prověrku znalosti varovného signálu, prověrku znalostí chování při požáru a prověrku znalostí hasících přístrojů a hydrantů. Na třetím stanovišti soutěžící plnili úkoly spojené s ochranou před následky živelných pohrom, včetně přípravy evakuačního zavazadla a dodržení zásad pro opuštění bytu a ohroženého prostoru. Na dalších stanovištích si soutěžící vyzkoušeli oznámení mimořádné události na operační středisko hasičů, případně Policie ČR a ZZS, problematiku ochrany osob před následky úniku nebezpečných látek do životního prostředí za použití prostředků improvizované ochrany osob, poskytování první pomoci a činnost při nálezu, či obdržení podezřelého předmětu a nebo anonymní hrozbě použití výbušniny. Organizátoři soutěže nezapomněli ani na otázky spojené s Integrovaným záchranným systémem a jeho fungováním.

Děti prokázaly kvalitní znalosti. Největší problémy jim činilo poskytování první pomoci. Měly ošetřit popáleninu ruky horkou vodou. Figurantka z ČCK Rokycany byla výborně nalíčená a navíc skvěle sehrála opařenou osobu v šoku. Body ztrácely děti také ve znalostním testu.

Pro děti byl připraven i doprovodný program. Účastníci soutěže si mohli prohlédnout autojeřáb a další techniku profesionálních hasičů a někteří se dokonce svezli po tyči, po které sjíždějí hasiči, jedou-li k zásahu. K dispozici bylo na počátku i vozidlo Policie ČR.

Ceny dětem předával ředitel HZS Plzeňského kraje, územního odboru Rokycany plk. Dr. Petr Špelina a mjr. Karel Šnaiberk. Vítězem okresního kola se stalo družstvo ZŠ Strašice ve složení: Kamila Dragounová, Lucie Plimlová, Kateřina Sazimová a Eduard Hubl. Druhé místo obsadilo družstvo Základní školy a Mateřská školy Stupno ve složení: Dominik Pastorál, Jiří Čagánek, Jan Procházka a Jakub Vais. Na třetím místě skončila ZŠ Mirošov, čtvrtá ZŠ Osek, pátá ZŠ Volduchy, šestá ZŠ TGM Rokycany a sedmá ZŠ Čechova Rokycany. Všichni účastníci si odnesli nějakou pozornost a první tři týmy získaly hodnotné ceny.

Dvě první družstva si zajistila postup do krajského kola soutěže „Malý záchranář v roce 2008.

por. František Vaško
tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje

-wap-
Sdílet