Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Problematika vyprošťování IV.

V tomto čtvrtém díle seriálu nazvaném Problematika vyprošťování z havarovaných automobilů se díky firmě Nordstahl můžete seznámit s nebezpečím, které hrozí záchranným jednotkám. Jedná se o airbagy a jejich řídící jednotky, plynové generátory, předpínače pásů či automatické ochranné rámy.

Nebezpečí: komponenty

Airbagy

U všech airbagů je velmi důležité, aby při vyprošťovacích akcích nebyly poškozeny jejich nejrůznější komponenty, např. modul aribagu ve věnci volantu, a aby u neaktivovaných airbagů nebo airbagů, které mají vícestupňovou aktivaci, byly v každém případě dodržovány bezpečnostní vzdálenosti. Během celého průběhu vyprošťovacího zásahu neustále existuje potencionální nebezpečí, že bude způsobena neúmyslná aktivace.


Plynové generátory

Během vyprošťovací akce je velmi důležité, aby nedošlo k poškození plynového generátoru např. nastřižením nebo při použití rozpínacího nástroje, protože by tak vznikla situace velmi nebezpečná jak pro vyprošťovací tým, tak pro cestující ve vozidle. Jednak by mohly být díly plynového generátoru velkou silou rozmetány, nebo by mohlo dojít k nežádoucí aktivaci airbagu nebo airbagů (poškozením se zvýší tlak uvnitř generátoru).

To se týká zejména plynových generátorů hlavových airbagů, jež jsou zpravidla umístěny na sloupcích vozidla, u kraje střechy (částečně také ve dveřích vozidla) a nacházejí se tak v potencionální oblasti zásahu střihacím nebo rozpínacím nástrojem.

V závislosti na výrobci a modelu vozidla mohou být tyto plynové generátory umístněny prakticky kdekoli ve vozidle.

Je také možné, že na jedné straně vozidla je použito několik plynových generátorů pro hlavové airbagy, např. z důvodu, že jsou nasazeny dělené hlavové airbagy nebo že velký hlavový airbag vyžaduje velké množství plynu.

Upozornění
Před nasazením střihacího nebo rozpínacího nástroje na sloupek vozidla nebo na okraj střechy je bezpodmínečně nutné se přesvědčit, že na uvažovaných místech nasazení není zabudován žádný plynový generátor. To je možné zjistit odstraněním části vnitřního obložení vozidla nebo vyvoláním příslušné informace v softwaru Crash Recovery System. Při odstranění vnitřního obložení pak není důležité plynový generátor najít, nýbrž jenom se přesvědčit o tom, že uvažovaným zásahem nebude poškozen.


Řídící jednotka airbagu

V řídící jednotce airbagu se soustřeďují a jsou vyhodnocovány signály různých senzorů vestavěných ve vozidle. Ve vozidlech s více senzory a s elektrickou aktivací bezpečnostních systémů je normálně téměř nemožné přivodit aktivaci airbagu poškozením jen jediného senzoru. Řídící jednotka přijímá různé signály senzorů zpravidla společně, vzájemně je srovnává a kontroluje, zda také další senzor detektoval odpovídající zrychlení nebo zpomalení.

Upozornění
Obvykle je nemožné vyvolat aktivaci airbagu poškozením nebo rozdrcením jednoho jediného senzoru nebo změnit v řídící jednotce informaci o obsazení sedadel (např. že člen vyprošťovacího týmu použije sedadlo spolujezdce k ošetření nebo uvolnění cestujícího). Je ovšem možné přivodit aktivaci bezpečnostního systému poškozením řídící jednotky airbagu, zejména tehdy, když ve vozidle nebyl odpojen zdroj elektřiny.

Řídící jednotka se obvykle nachází uvnitř vozidla, např. na středovém tunelu, pod sedadlem řidiče nebo spolujezdce nebo také v přístrojové desce, a neměla by být při vyprošťovacích pracích v žádném případě poškozena.


Mechanicky aktivované airbagy a předpínače pásů:

Některá z prvních vozidel vybavených airbagy a předpínači bezpečnostních pásů mají mechanické senzory a mechanickou aktivaci. Tyto systémy jsou zcela nezávislé na elektrickém systému vozidla a nemohou být tudíž deaktivovány odpojením baterie.

V softwaru Crash Recovery System jsou mechanicky aktivované airbagy, mechanické senzory airbagů a předpínačů pásů označeny červenými zónami nebezpečí, a mohou být tedy velmi snadno rozeznány a je možno se jim odpovídajícím způsobem vyhnout.

Předpínače pásů

Je-li vozidlo vybaveno předpínači pásů (což je velmi pravděpodobné v případě, že v něm jsou namontovány airbagy), je důležité co nejdříve odstranit bezpečnostní pás u cestujících osob. Kromě toho nesmějí být předpínače pásů poškozeny vyprošťovacími nástroji.

Na místě nehody je jenom velmi obtížné rozeznat přesné místo vestavby předpínače pásů nebo způsob jeho aktivace, navíc je možné, že pro jednoho cestujícího je použito několik předpínačů.

V závislosti na výrobci a modelu vozidla připadá v úvahu velké množství míst, kde mohou být předpínače bezpečnostních pásů umístěny.

Vůz Opel Corsa má dva předpínače bezpečnostních pásů u každého sedadla. Jeden na straně přezky a
druhý na konci bederního pásu.

Automatické ochranné rámy

Neaktivované automatické ochranné rámy mohou rovněž představovat pro vyprošťovací tým nebezpečí. Jak je shora popsáno, měl by být v každém případě zachováván příslušný odstup a mělo by být zajištěno přerušení elektřiny. U mnoha modelů je možné pomalu zvednout ochranný rám, je-li na přístrojové desce stisknut příslušný knoflík, nebo ochranný rám ručně vytáhnout.

Info: Nordstahl

-wap-
Sdílet