Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povinná témata odborné přípravy dobrovolných hasičů na rok 2014

Na základě Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 31/2010, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2014 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Stejně jako v loňském roce budeme i letos tato témata v našem vzdělávání následovat a opět je budeme řadit do jednoho společného a přehledného seriálu – 2014: Odborná příprava dobrovolných hasičů.

V loňském roce jsme vás provedli odbornou přípravou ve speciálním seriálu 2013: Odborná příprava dobrovolných hasičů. Samozřejmostí to bude i v roce letošním.

Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.


Všichni

 • Obecné zásady a postupy při zásazích prováděných jednotkou SDH obce/podniku
 • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 • Ošetřování osobních ochranných prostředků
 • Komunikace v jednotce PO, možné způsoby spojení a komunikace, obsluha radiokomunikačních prostředků, náhradní způsoby komunikace a signály
 • ML Bojového řádu jednotek PO 5T – Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu
 • Dopravní a útočná hadicová vedení do poschodí
 • ML Bojového řádu jednotek PO Ob 1–9
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu
 • Taktická cvičení v památkových objektech (evakuace, přístup pro požární techniku, zdroje vody pro hašení)
 • Sebe jištění, pracovní polohování, sebezáchrana slaněním – nouzové postupy, slanění, jištění další osoby, jištění a sebe jištění v záchranném koši
 • Poskytnutí první pomoci zraněnému hasiči na místě zásahu – úraz el. proudem, tepenné krvácení

Strojníci navíc:

 • Změny v systému odborné přípravy k získání a prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků dle pokynu GŘ HZS ČR
 • Jízda za ztížených povětrnostních podmínek
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Obsluha, používání a údržba motorových stříkaček a jiných agregátů

Velitelé navíc:

 • Seznámení s předurčením dobrovolné jednotky a dalších jednotek PO v požárním poplachovém plánu kraje pro zásahy ve svém hasebním obvodu, obci nebo podniku
 • Změny v systému odborné přípravy k získání a prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků dle pokynu GŘ HZS ČR
 • Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
 • Statistické sledování událostí, platby:
  1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.),
  4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
 • Spolupráce ZPP s jednotkami SDH obcí a SDH podniků na místě požáru a po požáru
Sdílet
Přiložené soubory
Základní_témata_pravidelné_OP_2014.pdf zobrazit online PDF 292 kB