Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Unikátní protipožární školicí centrum v Praze

P r a h a (28. května 2007) – V pražských Řeporyjích bylo otevřeno v ČR dosud ojedinělé školicí centrum, které je určeno pro vzdělávání pracovníků v oblasti protipožárního technického zajištění a prevence.

Školicí centrum, vybudované a provozované společností Skanska, je mimo jiné vybaveno velkým množstvím ukázek protipožárních systémů.

„Toto školicí centrum nebudou využívat jen naši pracovníci, ale mimo jiné také členové hasičských záchranných sborů a požární specialisté, což svědčí o jeho špičkové úrovni,“ řekl výkonný ředitel Divize Technologie společnosti Skanska Jiří Čadek.

Účastníkům protipožárních školení a seminářů je zde k dispozici celá řada vzorků stabilní i polostabilní hasicí techniky, včetně vodních, pěnových i plynových systémů. Veškeré praktické ukázky budou předváděny ve speciálně upravené zkušební komoře o rozměrech 3 × 3 × 2,5 m.

Školicí centrum je určeno pro výuku a udržování znalostí a dovedností pracovníků provádějících montáž a údržbu zařízení, ale i pro obsluhu těchto zařízení. Vedle toho je plánováno využití školícího centra příslušníky hasičských záchranných sborů, kteří se každodenně setkávají s různými druhy hasicích systémů. Zájem projevila rovněž Česká asociace pojišťoven, která by zde chtěla školit své zaměstnance provádějící odhad rizik pro stanovení výše pojistného. Školící centrum je otevřeno i těm, kteří hodlají investovat do vhodného protipožárního zabezpečení areálů svých firem.

V rámci praktických ukázek je zde možné se seznámit s mokrou a suchou ventilovou stanicí, záplavovou stanicí, předstihovou stanicí a systémem vodních clon. Všechny jmenované systémy se nejvíce využívají v rozsáhlých výrobních halách a obchodních a logistických centrech. Dále bude možné prezentovat plynová hasicí zařízení DUSÍK, INERGEN, NOVEC A FM 200, která se využívají zejména k ochraně prostor, kde by použití jiného hasicího média (například vody) bylo životu nebezpečné nebo mohlo způsobit velké škody na majetku. Plynová hasicí zařízení využívají zejména rozvodny NN nebo VN, trafostanice, místnosti počítačových sítí, knihovny či archivy.

Technické údaje:
Název stavby: Školicí centrum SHZ
Lokalita: areál společnosti Skanska, ul. U Výkupního střediska, Praha – Řeporyje
Doba výstavby: srpen 2006 – květen 2007
Investor: Skanska CZ a.s.
Zhotovitel: Skanska CZ a. s., Divize Technologie
Projektant: Skanska CZ a.s., Divize technologie, Sekce 01

Ondřej Šuch
vedoucí vnějších vztahů
Skanska CZ a.s.
ondrej.such@skan­ska.cz

-wap-
Sdílet