Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sutiny 2007 – cvičení/IMZ

Ve dnech 22. – 24. května 2007 se uskutečnilo instruktážně – metodické zaměstnání příslušníků HZS Jihomoravského kraje, zařazených do speciálního odřadu, určeného pro vyhledávání a záchranu osob při rozsáhlých sesuvech budov v urbanizovaných oblastech.

S jeho nasazením se počítá především při zdolávání následků otřesů půdy, technologických výbuchů, teroristických útoků a podobně, vedoucích k vážnému poškození nebo zřícení budov. Jeho členy jsou příslušníci HZS Jmk, většinou lezci, letečtí záchranáři, zdravotníci a technici chemické služby. Součástí týmu jsou dva připravující se styční důstojníci, jejichž starostí je komunikace se správními orgány a dalšími složkami v místě nasazení. Další složkou, která s týmem úzce spolupracuje a je pro jeho úspěšné fungování nezbytná, je Kynologická záchranná jednotka ČR, jejíž členové se se svými čtyřnohými pomocníky výcviku rovněž účastnili.

Celý odřad je koncipován tak, aby tvořil kompletní tým specialistů na statické zajištění stavebních konstrukcí, vyhledávání zavalených osob, jejich vyproštění a ošetření. Při nasazení v oblastech s narušenou infrastrukturou je nezbytné, aby byl celý tým po logistické stránce plně soběstačný alespoň po dobu pěti dnů. Tomu je přizpůsobeno materiálně technické vybavení zázemí, tým má k dispozici mobilní kontejner týlového zabezpečení, zásoby konzervovaných potravin a pitné vody, hygienické a zdravotní balíčky, skládací lůžka, spací pytle a další materiál k zajištění co možná největšího komfortu pro regeneraci nasazených hasičů a specialistů z dalších složek.

Třídenní výcvik týmu byl zaměřen jak na procvičení širokého spektra činností, souvisejících s vlastní záchranou v sutinách, tak na praktické prověření týlového zabezpečení, aby bylo na základě vyhodnocení akce možno provést případná vylepšení.

Místem konání akce byla bývalá kasárna v Mikulově. Celý areál prochází v současné době demolicí a vedení stavební firmy, která ji provádí, nám v našich záměrech plně vyšlo vstříc nejen možností využívat libovolným způsobem prakticky kterýkoli objekt, ale ochotně zapůjčilo stavební stroje s obsluhou pro jeho „úpravu“ do patřičného stavu.

V areálu byla vybudována základna, sestávající z jednoho kontejneru týlového zabezpečení a několika velkokapacitních nafukovacích stanů. Ve výcvikovém prostoru byla připravena čtyři pracoviště: Pro simulaci vyhledávání a záchrany z 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží zřícené budovy, pro nácvik záchrany z vyšších podlaží pomocí lezecké techniky, např. při zřícení schodiště, na dalším stanovišti záchranáři nacvičovali průnik obvodovým pláštěm budovy a posledním „lahůdkovým“ zadáním byl úkol vniknout do budovy podkopáním základu a průrazem podlahy v 1. nadzemním podlaží. Na všech pracovištích čekaly na cvičící jednotky naprosto reálné podmínky, vyprošťované osoby byly nahrazeny figurínami o hmotnosti cca. 80 kg, místa zásahu bylo vždy před vstupem záchranářů nutno zabezpečit výztuží, k vyprošťování se nepoužívala těžká technika. V rámci plnění zadaných úkolů přemístili naši „specialisté“ ručně celkem úctyhodné množství sutin a zeminy, takže výcvik byl pro všechny zúčastněné zkouškou nejenom po odborné, ale i fyzické stránce.

Na této akci byl také poprvé v reálných podmínkách vyzkoušen speciální modul pro vyhledávání osob v sutinách. Jedná se vlastně o miniaturní kameru, pohyblivě upevněnou na teleskopickém nástavci, jejíž obraz je přenášen na upravený PC na pracovišti operátora. Zařízení, které za finanční podpory města Brna vyvinuli ve spolupráci s HZS JmK Brno – Lidická odborníci z Vysokého učení technického v Brně, umožňuje operátorovi nahlédnout do prostor jinak nepřístupných a objevit v nich případné oběti.

Poslední den výcviku byli na místo přizváni služební funkcionáři Ředitelství HZS Jmk a velitelé jednotlivých požárních stanic, aby se seznámili s rozsahem činností tohoto týmu a možnostmi jeho nasazení při ostrých zásazích. Nejenom jejich pochvalná slova, ale i celkový průběh výcviku zanechal ve všech zúčastněných pocit kvalitně odvedené práce a jistotu, že až toho bude třeba, dokážeme pomoci tak, jak se od profesionálů očekává: rychle, kvalitně, efektivně.


nprap.Jiří Buček
HZS Jihomoravského kraje

-wap-
Sdílet