Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 1/O – Přijetí zprávy o události

Přijetí zprávy o události je činnost sloužící k přijetí zprávy o požáru, živelní pohromě nebo jiné mimořádné události a její zpracování tak, aby mohla být předána jednotce požární ochrany (dále jen „jednotce“) pro uskutečnění zásahu.

Zprávu o události je možné přijmout:

 1. telefonicky
  • na tísňovém čísle 150 (112),
  • na telefonním čísle HZS kraje,
 2. dálkovým přenosem informací (např. EPS),
 3. faxem,
 4. radiostanicí pracující v pásmu požární ochrany nebo jiné složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“),
 5. radiostanicí občanskou,
 6. datovým přenosem,
 7. osobně.

Pokud obsluha přijímá zprávu o události, která obsahem patří jinému operačnímu středisku, jiné ohlašovně požáru nebo jiné složce IZS, zajistí její přímé přepojení příslušnému adresátu (např. pomocí přímé telefonní linky, datovým přenosem na počítačové síti) nebo její převzetí a následné neprodlené předání tomu, komu přísluší.

Sdílet
Přiložené soubory
O.01 Prijeti zpravy.pdf zobrazit online PDF 173 kB