Středa 29. listopadu 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

IX. ročník závodu posádek HZS ČR na raftových člunech

Hasičksý záchranný sbor hl. m. Prahy pořádá letos již IX. ročník závodu posádek HZS ČR na raftových člunech. Koná se jako již tradičně na cvičném kanálu v Troji dne 16. 6. 2007 od 10:00 hod.

Pořádající organizace: HZS hl. m. Prahy
Spolupořadatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha

Čestný předseda
organizačního výboru: Josef Musil

Vedoucí závodu: HZS hl. m. Prahy – mjr. Ing. Oldřich Klegr
FTVS UK Praha – Ing. Pavel Přindiš

Datum, hodina a místo 16. 6. 2007, start v 10:00 hodin,
konání závodu: cvičný kanál v Troji, ulice Pod Havránkou, Praha 7

Kategorie: R4 – raft se čtyřčlennou posádkou.
R6 – raft se šestičlennou posádkou.
Rozdělení na kategorie bude provedeno pouze při účasti alespoň pěti posádek v každé, jinak společný závod pro R4 a R6.

Podání přihlášek: Do 10. 6. 2007 na adresu
HZS hl. m. Prahy
mjr. Ing. Oldřich Klegr
Sokolská 62
121 24 Praha 2
fax: 950 850 002
e-mail: beranova@hzs.mepnet.cz
tel.: 950 850 021
Později podané přihlášky nebudou akceptovány.
Závodu se mohou zúčastnit pouze posádky tvořené příslušníky (muži i ženami) Hasičských záchranných sborů ČR a posádky pozvané pořadatelem.

Rozlosování: Rozlosování startovního pořadí bude provedeno 13. 6. 2007.

Prezentace: 16. 6. 2007 v 08:00 hodin v místě závodu.
Při prezentaci se každý člen posádky prokáže
platným služebním průkazem.

Program závodu: 8:00 – 8:30 hod. prezentace a zahajovací nástup
8:30 – 9:55 hod. volný trénink
10:00 hod. slalom R4 – obě jízdy
11:00 hod. slalom R6 – obě jízdy
12:00 hod. sjezd
13:00 hod. ukončení a vyhlášení výsledků

Stravování: Občerstvení formou bufetu pro závodníky, technickou
četu a rozhodčí.

Ubytování: Není zajištěno.

Startovné: Není.

Rozhodčí: Komise rozhodčích bude složena z pracovníků
FTVS UK Praha – katedra sportů v přírodě.

Hodnocení: Slalom se jede dvoukolově – započítává se lepší výsledek,
sjezd se jede jednokolově.
Pořadí je dáno součtem lepšího výsledku ze slalomu a času ze sjezdu.

Technický popis tratě: – umělá slalomová dráha v Praze-Troji,
-obtížnost WW 3–4,
-délka 350 m, šířka 12 m, rozdíl hladin 3,6 m, průtok 15 m3/s,
-na trati závodu pro slalom bude vytyčeno šest branek, z toho tři protivodné a tři povodné, v případě doteku na bráně bude posádka penalizována 5 trestnými sekundami, v případě neprojetí 50 sekundami, které se budou připočítávat k celkovému času posádky.

Měření: Ruční s přesností na jednu desetinu sekundy.

Protesty: Veškeré námitky podávají písemně řediteli závodu jen vedoucí družstev. Protesty jsou podmíněny vkladem 200,– Kč, který propadá v případě zamítnutí ve prospěch spolupořadatele. Námitky týkající se sporných otázek vzniklých v průběhu závodu, proti výroku časoměřičů, proti rozhodnutí brankových rozhodčích nebo proti chování závodníků na trati je nutno podat co nejdříve, nejpozději však 20 minut po zveřejnění podkladů ke stížnosti.


Bezpečnostní podmínky: Závodníci musí být dobrými plavci. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatele nelze činit odpovědné za nehody nebo hmotné škody vzniklé během závodu. Závodníci jsou povinni použít ochranné přilby a plovací vesty. Doporučena je obuv do vody. Vybavení vlastní (raftový člun, plovací vesty, ochranné přilby, pádla, sportovní oděv a obuv do vody).
Záchrana ve vodě je zajištěna potápěči HZS hl. m. Prahy.


plk. Bc. Dalibor Gosman
ředitel HZS hl. m. Prahy

Přihlášku do závodu máte ke stažení zde.
Sdílet