Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 2/O – Vyhlášení poplachu jednotce

Vyhlášení poplachu jednotce je činnost, jejímž cílem je vyrozumět jednotku určenou pro zásah a předat ji informace o události. Vyhlášením poplachu začíná pro jednotku zásah. Vyhlášení poplachu jednotce následuje po přijetí zprávy o události ohlašovnou požárů nebo operačním střediskem, pokud tato zpráva vyvolá nutnost zásahu jednotky.

Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem kraje zabezpečují operační střediska nebo jiná místa určená k vyhlášení požárního poplachu.

Každá jednotka musí mít zaveden standardní a nouzový způsob vyhlášení poplachu.

Poplach se vyhlašuje následujícími způsoby:

  1. akusticky sirénou signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ – takto se vyhlašuje poplach celé jednotce. Vyhlášení požárního poplachu sirénou se provádí signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu. Zkouška sirén se provádí ohlašovnami požárů zpravidla jednotně na území České republiky každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin nepřerušovaným tónem v délce max. 140 vteřin
  2. radiovým svolávacím zařízením nebo telefonicky – takto lze vyhlásit poplach celé jednotce nebo jen určeným hasičům zpravidla vysláním i textové zprávy o vyhlášení poplachu,
  3. akusticky rozhlasem pro hasiče nebo celou jednotku. Součástí vyhlášení poplachu může být i informace upřesňující místo, druh zásahu a další činnost jednotky, např. síly a prostředky jednotky, pro které vyhlášení poplachu platí,
  4. signálním akustickým zařízením na stanici nebo zavedeným mezi členy jednotky do místa jejich bydliště,
  5. opticky světlem na staici pro hasiče, které může být doplněno i návěštími s určením druhu techniky k výjezdu,
  6. ústně, voláním „HOŘÍ“ bez nebo s pomocí rozhlasového zařízení na stanici nebo z mobilního zařízení, např. výstražného zařízení požárního automobilu – jde většinou o nouzový způsob vyhlášení poplachu jednotce.

Informace předaná jednotce při vyhlášení poplachu obsahuje:

  1. druh zásahu,
  2. adresu místa zásahu,
  3. síly a prostředky jednotky vysílané k zásahu,
  4. další údaje upřesňující okolnosti události, která zásah vyvolala, trasu přepravy na místo zásahu zejména s ohledem na bezpečnost hasičů a včasnost zásahu.
Sdílet
Přiložené soubory
O.02 Poplach.pdf zobrazit online PDF 184 kB