Pondělí 4. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záplavová vlna ve Zlíně – Prštné

Průtrž mračen zasáhla včera, 5. 6. 2007, v odpoledních hodínách městskou část Zlína – Prštné. Přinesla s sebou kvanta vody, které zaplavily desítky domů. Po opadnutí vody se potvrdilo poškození jedné z hrází kaskády pěti rybníků.

Dne 5. 6. 2007 ve 14:40 hod. byli hasiči požádáni o pomoc po průtrži mračen v Prštém.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že městskou část Prštné zasáhla silná přívalová vlna vody, která se přihnala od kaskády pěti rybníků nad městem.

Velitel zásahu byl na místě kontaktován jedním svědkem, který sdělil, že došlo k protržení hráze jednoho z rybníků a následnému zaplavení celého území. Velitel zásahu informoval operačního důstojníka HZS Zlínského kraje a nechal si poslat další posilující jednotky hasičů. Postupně na místo vyjelo dalších deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů z okolí.

První jednotka se přesunula k prvnímu rybníku, kde spatřila proud vody valící se ven z okrajové části hráze. Situace byla taková, že obrázek této scenérie skutečně dával představu o protržené hrázi v délce asi osmi metrů. Valící se voda postupovala do bydlené oblasti, kterou zaplavovala.

Přívalová vlna zasáhla značnou část rodinných domů, ulic, firem a průjezdní komunikace. Silnice byly na mnoha místech vážně poškozeny a někde došlo k sesuvům s utržením kusů vozovek. Hasiči se zapojili do likvidačních prací poměrně rychle, protože funkční a plně prostupná kanalizační sít odváděla velmi rychle vodu z městské části. Jako první hasiči překontrolovali místní mateřskou školu.

Zhruba po patnácti minutách začala voda kulminovat a rychle klesat. Přívalová vlna pominula a hasiči se začali zajímat o rozsah zaplavené oblasti. Průzkumem bylo zjištěno, že je nutné zahájit čerpání v asi padesáti domcích, kde voda zaplavila sklepy a garáže s auty. Přijíždějící jednotky hasičů s čerpadly byly okamžitě naváděny do kritických míst několik městských ulic.

16:00 – Velící důstojník směny převzal velení zásahu a objel první a poslední rybník kaskády. Po prohlídce dvou z pěti hrází konstatoval, že nedošlo k jejich poškození. Zbudoval velitelské stanoviště u náměstí v Prštném a začal řídit zásahové operace. Na místo nechal povolat technické služby města, které se velmi dobře zapojily do likvidačních prací. I díky jejich nasazení byly vozovky velmi rychle očištěny a uklizeny od naplavenin, bahna, kamení a kusů poškozené vozovky.

17:00 – Profesionální hasiči ze zlínské stanice hlásí zachránění asi patnáctiletého mladíka. Ten zachytil na náměstí velkou štiku, kterou přinesla vlna z rybníků a chtěl ji vypustit do nedaleké Dřevnice. Cestička mezi domy se však pod ním propadla a mladík se ocitl po krk ve vodě. Opodál stojící hasiči mu okamžitě poskytli pomoc a v lehkém šoku ho vytáhli z vody a silného proudu.

O několik desítek minut později se na stejném místě propadla malá holčička, kterou zachránila mladá žena.

17:30 – Po poklesu vody bylo možné prohlédnou i další hráze kaskády rybníků u Prštného. Na jedné z nich se ukázalo poškození dřevěných regulačních stavidel, přes které se voda valila na spodní rybníky. Stavidla byla zřejmě poškozena přívalovou vlnou, která s sebou brala kmeny stromů, kameny a zeminu.

Hasiči pomáhají obyvatelům osamoceného domku u rybníků, který se začal po průtrži mračen zaplavovat bahnem a popílkem z nedaleké skládky. Hasiči odvedli tok bahna mimo dům a pomohli s úklidem zasažených sklepních místností.

18:00 – Pracovníkům technických služeb se podařilo očistit většinu hlavních silničních tahů přes Prštné. Městská část ale pro průjezd zůstává nadále uzavřena a vjezd je povolen pouze místním občanům. Nadále trvá čerpání vody za sklepů desítek domů.

Do očisty zasaženého místa se zapojují i dobrovolníci, kteří se sjíždí z okolí Zlína. Strážníci Městské policie Zlín a hlídky Policie ČR regulovali dopravu a kontrolovali vjezd do zasažené oblasti.

Nejpravděpodobnější příčinou vzniku této události byla velmi rychlá a vydatná průtrž mračen. Voda se velmi rychle dostala z okolních strání a luk do údolí a do kaskády rybníků, které byly naplněny vodou. Další příval rybníky nedokázaly zadržet a postupně se voda převalila přes všechny hráze, až vytvořila záplavovou vlnu, která prošla až do města. Povrchové poškození hrází nebo protržení regulačních stavidel je tak jen částí celé skládanky.

20:00 – Velitel zásahu oficiálně ukončil hlavní likvidační a čerpací práce profesionálních i dobrovolných hasičů. Technické služby města nechaly na místo přivézt kontejnery na odpad. Lidé nadále uklízí ve svých domech a v okolí.

Na místě pracují dobrovolníci z psychosociálního intervenčního týmu, kteří poskytují svou odbornou pomoc postiženým.

mjr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wap-
Sdílet