Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 3/O: Výjezd jednotky

Cílem výjezdu je odjezd jednotky z místa její dislokace nebo z místa, kde se v daném čase nachází se stanovenými silami a prostředky, na určené místo zásahu dle pokynu příslušného operačního střediska nebo velitele jednotky v čase stanoveném právním předpisem.

Při vyhlášení poplachu vyjíždějí z místa své dislokace nejpozději do

  1. 2 minut jednotky složené výlučně z hasičů z povolání,
  2. 10 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání,
  3. 5 minut jednotky složené z hasičů uvedených v písmenech a) a b) nebo z členů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště, nebo
  4. 5 minut jednotky hasičského záchranného sboru kraje zřízené na stanici typu P0.

Doba podle odst. 2 je dobou výjezdu. Jde o časový úsek mezi vyhlášením poplachu a odjezdem sil a prostředků jednotky určených k výjezdu z místa dislokace jednotky, ve kterém se nacházely před vyhlášením poplachu. Pokud je nutné před výjezdem dovybavit požární techniku, vyměnit kontejner požárního automobilu apod., je doba podle odst. 2 dobou zahájení činnosti jednotky k neprodlenému výjezdu uvedené požární techniky.

Hasič má při výjezdu osobní ochranné prostředky a zařízení, zejména ochrannou přilbu, oblek určený pro zásah, svítilnu, ochranné rukavicemi, opasek, sekyrku, jednoduchý klíč na spojky.

Jednotky k výjezdu vysílá operační středisko, zřízené pro území, kde má být zásah uskutečněn nebo operační středisko, které převezme zásah do působnosti (dále jen „příslušné operační středisko“). Hasiči sloužící v organizačním řízení výkonu služby na stanici přeruší svoji dosavadní činnost tak, aby tím nevzniklo nebezpečí nebo nevznikly škody z přerušené práce (úraz elektrickým proudem, opaření, únik látek, havárie obsluhovaného zařízení) a odeberou se nejrychleji na místo odkud je zahájena příprava k výjezdu.

Sdílet
Přiložené soubory
O.03 Vyjezd.pdf zobrazit online PDF 182 kB