Úterý 5. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Komentář k Mistrovství HZS ČR v TFA 2007

Dne 7. 6. 2007 proběhlo ve Zlíně druhé oficiální Mistrovství HZS ČR v disciplíně TFA, kterou již snad dnes není nutno detailněji prezentovat. Z pozice vedoucího komise sportů ČHSF a především pak z pozice iniciátora TFA v České republice a veterána mezinárodních soutěží tohoto typu si osobuji právo i povinnost předložit vám všem následující řádky k posouzení.I­LUSTRAČNÍ FOTOVážení kolegové hasiči a sportovci !

Dne 7. 6. 2007 proběhlo ve Zlíně druhé oficiální Mistrovství HZS ČR v disciplíně TFA, kterou již snad dnes není nutno detailněji prezentovat. Z pozice vedoucího komise sportů ČHSF a především pak z pozice iniciátora TFA v České republice a veterána mezinárodních soutěží tohoto typu si osobuji právo i povinnost předložit vám všem následující řádky k posouzení :
V prvé řadě je nutno předeslat, že organizátoři MČR ve Zlíně zvládli po stránce přípravy a organizace soutěž na výbornou, za což jim patří velký dík !
Je zde však jedno velké ale ! Na soutěži se podepsal stín větší řady diskvalifikací, které mnohé vynikající soutěžící naprosto vyřadily z boje o přední umístění. Pokud by šlo o evidentní, faktické porušení pravidel, s úmyslem poškodit ostatní, nehodlal bych danou záležitost vůbec komentovat. Pravidla musí být výchozí součástí každé soutěže! Jinou věcí je výklad a subjektivní posouzení ze strany více či méně kvalifikovaných rozhodčích na konkrétním stanovišti v průběhu soutěže.
Je nezbytné stanovit, do budoucna naprosto zřetelně precizovat, kdy je vhodné použít penalizační pravidlo načtení času a kdy je nutné a opodstatněné soutěžícího diskvalifikovat !
Konkrétně se jedná o evidentně balastní přestupky, provedené v průběhu soutěže závodníkem v důsledku sníženého periferního vidění, zmenšeného hmatového podnětu, apod. Soutěžící, který je v „plné zbroji“, má nasazenou masku, často zamlženou v důsledku extrémní ventilace (při soutěžích běžně dochází k překročení průměrné spotřeby vzduchu nad 300 l/min.!), rukavice mu ztěžují jemnější motorické úkony, nemůže a nesmí být vyřazen ze soutěže jen proto, že dílčí rozhodčí subjektivně posoudil např. sklouznutí nohy nebo uložení předmětu jako fatální chybu!
Rovněž je potřeba zamezit případům, kdy rozhodčí na stanovišti, který má pouze právo navrhovat penalizaci, direktivně a definitivně ukončí soutěžícímu pokus!
Pokud se nejedná o evidentní závažné porušení pravidel, vždy je nutno nechat závodníka dokončit pokus a závěrečné posouzení nechat hlavnímu rozhodčímu, resp.řediteli soutěže. Je nutno si uvědomit, že nesprávné, ukvapené rozhodnutí
- kategorické „stop" v průběhu soutěže závodníka definitivně poškodí, většinou bez náhrady, protože dlouhá verze TFA je tak fyziologicky náročná, že zpravidla ani neumožňuje opakovaný pokus. Navíc, jedná-li se právě o Mistrovství HZS ČR, konané jednou za dva roky, na které se soutěžící připravují a tvrdě trénují delší dobu, je neuvážená diskvalifikace trpkým „bonusem“ pro každého závodníka, zvláště pak pro ty výkonnostně nejlepší !
TFA by mělo zůstat soutěží a místem, kde se před zraky veřejnosti prezentuje
obdivuhodná a špičková výkonnost našich hasičů-záchranářů a ne prostorem, kde
se povedou žabomyší plané spory o precizním uložení proudnice v pravém úhlu do vyznačeného prostoru 30 × 30 cm.


V Ostravě dne 8. 7. 2007 Bc.Vladimír Vysocký
Sdílet