Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Problematika vyprošťování III.

Díky firmě Nordstahl vám přinášíme poněkud „zatoulaný" třetí díl seriálu o problematice vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Tato část je věnovaná airbagům a nebezpečí, které znamenají.

Bezpečnostní systém

Poznámka:
Před studiem tohoto dokumentu je třeba se seznámit se základními principy bezpečnostních systémů.

Existují dva druhy potencionálního nebezpečí spojeného s bezpečnostními systémy v automobilech, jako jsou airbagy, předpínače ochranných pásů a automatické ochranné rámy. Prvním nebezpečím je náhodná aktivace těchto zařízení, která mohou být velmi nebezpečná, je-li někdo v jejich dosahu. Osoby, které ve vozidle nezaujímají správnou pozici, jsou tzv. „out of position“, tj. nesedí na sedadlech v požadované vzdálenosti od airbagů, jsou vystaveny velkému nebezpečí. Druhé nebezpečí hrozí při poškození částí pyrotechnických roznětek nebo plynových generátorů pod tlakem, což může mít za následek nečekanou aktivaci bezpečnostního zařízení, případně nebezpečí úletu střepin z komponentů.

Některá základní pravidla doplněná určitými znalostmi o bezpečnostních zařízeních ve vozidle, jež bylo postiženo
Tato základní pravidla jsou:

1. udržovat bezpečné vzdálenosti
2. včas odpojit elektrický systém
3. opatrnost při manipulaci s komponenty

Těchto pravidel se týkají následující odstavce.

1. Udržovat bezpečný odstup

Oblast ohrožení aktivovanými airbagy

Aby riziko zranění při vyprošťovacích pracích bylo maximálně sníženo, je třeba udržovat prostor, kam mohou dosáhnout neaktivované airbagy a ochranné rámy, zcela volný. Dbát na bezpečný odstup je zejména nutné při zacházení s vyproštovacími nástroji.

Jako základní pravidlo pro tento bezpečný odstup platí vzdálenost cca 30 cm od neaktivovaných postranních a hlavových airbagů, cca 60 cm od neaktivovaného airbagu pro řidiče a cca 90 cm od neaktivovaného airbagu spolujezdce. V závislosti na použitém systému musí být dbáno i na dodržování odstupu od automatických ochranných rámů.

Identifikace airbagů

K zachovávání bezpečného odstupu je nutno vědět, kde se neaktivované airbagy nacházejí. To lze zjistit buď podle označení místa airbagů uvnitř vozidla (toto označení však bohužel u některých druhů vozidel chybí), nebo vyvoláním informací v programu Crash Recovery System. Totéž platí o ochranných rámech.

Příklady:
RENAULT MEGANE s 10 airbagy (řidič a spolujezdec, postranní airbagy vpředu a vzadu montované do postranních sedadel, hlavový airbag a airbag proti podklouznutí – anti-submarining)
PORSCHE BOXSTER s 6 airbagy (řidič a spolujezdec, v postranních sedadlech, kolenní airbagy, ve dveřích hlavový airbag)

Několikanásobná aktivace

Je třeba rovněž vědět, že u některých vozidel pro určité trhy mohou být již aktivované přední airbagy znovu zaktivovány. Z toho důvodu by měl být zásadně dodržován bezpečnostní odstup i od aktivovaných předních airbagů, neboť je samozřejmě nemožné pamatovat si příslušné modely. Nejjednodušší způsob je získat příslušné informace rychlým nahlédnutím do Crash Recovery System a zjistit, zda u příslušného vozidla je nová aktivace již aktivovaných předních airbagů možná.

Příklady:
MERCEDES-BENZ třídy S s 8 airbagy (u řidiče a spolujezdce jsou několikastupňové airbagy a jejich dosah je označen červenou zonou nebezpečí. Když se při nehodě aktivuje jen jeden stupeň airbagu, může hrozit i aktivace druhého stupně!!)

Je potřeba také zajistit, aby všichni členové záchranného týmu byli informováni o tom, které airbagy v havarovaném vozidle nebyly aktivovány.

Předpínače pásů a automatické ochranné rámy

Pokud je to možné, měli by se členové záchranného týmu vždy pokusit dostat připoutané osoby co nejdále od bezpečnostních pásů tím, že pásy kompletně odstraní.

Jestliže se zjistí, že v otevřeném automobilu nebyl aktivován automatický ochranný rám, musí být i od něho zachován bezpečnostní odstup. Automatické ochranné rámy se používají jen u kabrioletů a mohou být označeny (RPS, ROPS apod.), aby byl ochranný systém identifikován. Kromě toho je velmi jednoduché v Crash Recovery System zjistit umístění ochranného rámu.

Příklady:
Kabriolet AUDI A4 s automatickým ochranným rámem typu „pop-up“ za zadním sedadlem

2. Přerušení elektrických obvodů

Aby se snížilo riziko aktivace airbagů, bezpečnostních pásů nebo automatických ochranných rámů při vyprošťování, je nezbytné odpojit elektrický systém vozidla. Za tím účelem musí být vypnut motor a zapalování a odpojena baterie.

Při tom by se měl vyprošťovací tým pokusit – je-li to nutné – využít elektrický systém vozidla k podpoře vyprošťování před odpojením baterie. Jako příklad mohou sloužit elektricky nastavovaná sedadla, okna nebo sloupky řízení.

Nastartování vozidla bez klíče

Vypnutí zapalování může být u moderního vozidla obtížné, protože ne vždy je k dispozici klíč zapalování. Mnohá vozidla používají elektronický klíč a tlačítko Start/Stop. Kromě toho je možné, že se volant a sedadlo při vytažení zapalovacího klíče pohybují, aby umožnily řidiči snadnější vystoupení z vozidla.


Přístup k baterii
Crash Recovery System znázorní záchranářům, kde se nachází baterie vozidla, resp. kolik baterií ve vozidle je a uvádí při tom pokyny, jak přístup k nim zajistit.

Příklady:
FORD FOCUS: kapotu motoru lze odemknout zapalovacím klíčem, odklopíme-li emblém na mřížce chladiče

Místa odpojení baterie

U mnohých vozidel je baterie umístěna pod sedadly nebo pod speciálními kryty. Baterii je však možno často odpojit, aniž by k ní byl nutný přímý přístup, a to přerušením kabelu, který ukostřuje mínusový pól baterie na karoserii vozidla. Crash Recovery Systém označí místo, kde je kabel na karoserii připojen, pokud je baterie ve vozidle obtížně přístupná.

Příklady:
VOLKSWAGEN GOLF R 32 – minusový pól baterie lze odpojit v zavazadlovém prostoru vozidla.
MERCEDES-BENZ třídy S: baterie může být odpojena v zavazadlovém prostoru

Umístění baterie

U moderních vozů může vzniknout problém baterii vůbec najít, a setkáváme se u nich i s tím, že baterie jsou dvě nebo několik. Umístění baterie je různé podle výrobce, typu vozidla a někdy také podle varianty motoru.

Příklady:
U Mercedesu-Benz třídy M se baterie nachází pod sedadlem spolujezdce.
Peugeot 607 je vybaven dvěma bateriemi, jedna se nachází v motorovém, druhá v zavazadlovém prostoru.
Poznámka:
Někdy je přístup k baterii zcela znemožněn. V takových případech, kdy tomu brání buď poloha havarovaného vozidla, nebo překážky v jeho okolí, by měl záchranář vypnout zapalování a s velkou pečlivostí dodržovat bezpečnostní předpisy.

Kondenzátory

Většina řídících jednotek SRS má kondenzátor, aby v případě, že při nehodě dojde k poškození baterie, byla přesto umožněna aktivace bezpečnostního systému. Tento kondenzátor se začne vybíjet, jakmile baterie (jedna nebo více) jsou odpojeny. Potřebná doba k úplnému vybití kondenzátoru je podle druhu vozidla mezi několika vteřinami až třiceti minutami. V Crash Recovery System je možno tuto dobu potřebnou k vybití baterie zjistit v informačním okénku pro baterii vozidla.

Poznámka:
Některé (mechanicky aktivované) airbagy a předpínače pasů nejsou ani po odpojení baterie deaktivovány (viz text o komponentech)

Copyright© Moditech Rescue Solutions BV – All Rights Reserved
Český překlad: Copyright© Nordstahl s.r.o. – Všechna práva vyhrazena

-wap-

PS: Zde si můžete prohlédnout krátké video z SBS / Reality TV, kdy zasahujícím hasičům v USA při dopravní nehodě vystřelil airbag spolujezdce.
Sdílet