Středa 27. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ukázka záchrany podnapilé osoby z řeky

U příležitosti Dne IZS v Liberci, který letos probíhal poslední květnový den, přiblížili hasiči široké veřejnosti činnost HZS Libereckého kraje nejen jako složky zasahující při požárech, ale také při pomoci občanům v případech ohrožení jejich života či majetku.

Mimo již standardní ukázky vyprošťování osoby z havarovaného vozidla a hasebních prací bylo pprap. Janem Mandlem navrženo letos uskutečnit ukázku záchrany podnapilé osoby z říčního (meliorovaného) koryta řeky Nisy, která protéká centrem Liberce.

Ačkoliv většina občanů Liberce zná tato místa velice důvěrně, málokdo si uvědomuje, že tak zdánlivě banální věc, jako je záchrana osoby z koryta řeky, vyžaduje jak kvalitní přípravu záchranářů, tak speciální vybavení. Na stanici HZS Liberec jsou pro tyto situace zařazeni hasiči do speciálních lezeckých skupin, kde hlavní náplň jejich výcviku představuje řešení takovýchto situací. Pro úplnou představu, jaké problémy musí v tomto případě záchranáři překonávat, je vhodné připomenout, že hlavni překážku zde představuje cca 4 m vysoká žulová zeď a 1 m vysoké kovové zábradlí. Další komplikací je studená a proudící voda. Postižená osoba se nemusí vždy nacházet v dobrém zdravotním (zranění způsobená pádem do koryta řeky) ani v psychickém stavu (opilost, podchlazení, stres). V těchto případech je nutné počítat s vyzvednutím postiženého spolu s jedním zachráncem, a tudíž je třeba vyzvednout asi 180 kg živé váhy.

S ohledem na dobrý přístup pro mobilní požární techniku k místu předváděného zásahu bylo využito vozidlo TA4 – stanice Liberec, které je pro daný typ zásahu ideální z důvodu vybavení, například hydraulickou rukou. Toto zařízení je v kombinaci s lezeckou technikou vhodné k vytvoření výložníku, čímž je možné předejít problémům s překonáváním zábradlí apod.

Po příjezdu na místo zásahu, kdy se dostavily současně složky HZS a ZZS, byl navázán kontakt s postiženou osobou v korytu řeky a provedena vizuální kontrola zdravotního stavu. Tohoto úkolu se okamžitě ujal zdravotník, zatímco další zdravotnický záchranář, který je vyškolen k práci ve výšce a nad volnou hloubkou, se strojil do pracovního postroje a připravoval si lano ke slanění k postižené osobě. Souběžně s touto činností ZZS ustavili hasiči techniku, vymezili místo zásahu a připravili si potřebný materiál k tvorbě kladkostroje. Během několika minut se na dno řeky spustil již plně připravený zdravotnický záchranář vybavený evakuačním trojúhelníkem a v případě nutnosti i materiálem k ošetření osoby v řece. Lezecká skupina připravila na „rozbalenou ruku“ směrové kladky a dvojici lan, lano vytahovací a druhé lano jistící. Obě lana hasiči zajistili za místní sloup veřejného osvětlení, který měl požadovanou pevnost. Na vytahovacím laně byl vybudován provizorní kladkostroj, kterým byl následně vytažen záchranář s postiženou osobou. Po vytažení osob pod rameno výložníku hasič obsluhující techniku otočil hydraulickou ruku směrem na břeh a postiženého se záchranářem dopravil bezpečně na břeh. Opilého a snad nezraněného občana se okamžitě ujali záchranáři ZZS. Ti ho po zjištění jeho zdravotního stavu zafixovali do nosítek a následně postiženého (figuranta) dopravili sanitou do lékařského zařízení.

Při tomto cvičení představoval postiženou osobu figurant Ing. Petr Šebestík, člen Vodní a potápěčské záchranné služby Liberec, který záchranářům komplikoval celou situaci skvěle hranou opilostí, za což mu patří naše poděkování.

Celá ukázka proběhla ve velmi dobrém čase a potvrdila, že připravenost příslušníků HZS LK a záchranářů ZZS řešit podobné situace je na velmi vysoké úrovni. Na závěr je důležité připomenout, že i když se občanům může zdát tato situace nepravděpodobná, bylo již v minulosti provedeno několik výjezdů ke skutečným událostem, z nichž bohužel i přes veškeré úsilí záchranářů některé skončily tragicky.

Autoři: pprap. Jan Mandl, nstržm. Roman Kupec, HZS LK stanice Liberec, směna „C"

-wap-
Sdílet