Středa 27. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Malý záchranář na Košutce

Zajímavou akci pro děti připravil na čtvrtek 14. června 2007 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Jedná se o V. ročník soutěže na téma „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ – „Malý záchranář 2007“.

Místem konání je centrální požární stanice Plzeň-Košutka. Soutěžní klání je naplánováno pořadateli na dobu od 8:30 do 13:00 hodin. Akce je organizována pro základní školy a víceletá gymnázia z Plzně a okolí. Soutěžit budou čtyřčlenná smíšená družstva, která budou u úplných základních škol tvořit dva zástupci ze 4. nebo 5. třídy a dva zástupci ze 6. nebo 7. třídy. Základní školy, které mají pouze první stupeň, mohou vytvořit družstvo ze zástupců 4. a 5. tříd a víceletá gymnázia ze zástupců primy a sekundy. Přihlášeno je třináct soutěžních družstev.

Pro soutěžní družstva jsou připraveny praktické i vědomostní úkoly související s výukou předmětu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Děti bude čekat například nahlášení dopravní nehody, požáru aj., na některou z linek tísňového volání. Budou muset rozpoznat varovné signály a poskytnout první pomoc na pracovišti ČČK. Čeká je také prověrka znalostí zásad provádění evakuace, včetně sbalení evakuačního zavazadla, prověrka znalostí z činnosti při povodních aj. Nebude chybět ani znalostní test. Vše zpestří disciplíny, ve kterých budou moci soutěžící prokázat aktivitu, rychlý úsudek a rozhodnost. Úkoly budou soutěžní družstva plnit na několika stanovištích.

Připraven je i doprovodný program. Kromě prohlídky techniky profesionálních hasičů soutěžící čeká i prohlídka požární stanice a ukázka zásahu hasičů. Nebude chybět ukázka Městské policie Plzeň. Strážníci předvedou výcvik služebních psů a prvky sebeobrany.

Každý soutěžící obdrží drobné věcné ceny a pamětní list. Tři vítězná družstva obdrží hodnotné ceny. První dva vítězné kolektivy postupují do krajského kola, které se uskuteční v roce 2008.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško

-wap-
Sdílet