Pondělí 22. října 2018, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner zeka 970 OK

Malý záchranář na Košutce

Zajímavou akci pro děti připravil na čtvrtek 14. června 2007 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Jedná se o V. ročník soutěže na téma „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ – „Malý záchranář 2007“.

Místem konání je centrální požární stanice Plzeň-Košutka. Soutěžní klání je naplánováno pořadateli na dobu od 8:30 do 13:00 hodin. Akce je organizována pro základní školy a víceletá gymnázia z Plzně a okolí. Soutěžit budou čtyřčlenná smíšená družstva, která budou u úplných základních škol tvořit dva zástupci ze 4. nebo 5. třídy a dva zástupci ze 6. nebo 7. třídy. Základní školy, které mají pouze první stupeň, mohou vytvořit družstvo ze zástupců 4. a 5. tříd a víceletá gymnázia ze zástupců primy a sekundy. Přihlášeno je třináct soutěžních družstev.

Pro soutěžní družstva jsou připraveny praktické i vědomostní úkoly související s výukou předmětu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Děti bude čekat například nahlášení dopravní nehody, požáru aj., na některou z linek tísňového volání. Budou muset rozpoznat varovné signály a poskytnout první pomoc na pracovišti ČČK. Čeká je také prověrka znalostí zásad provádění evakuace, včetně sbalení evakuačního zavazadla, prověrka znalostí z činnosti při povodních aj. Nebude chybět ani znalostní test. Vše zpestří disciplíny, ve kterých budou moci soutěžící prokázat aktivitu, rychlý úsudek a rozhodnost. Úkoly budou soutěžní družstva plnit na několika stanovištích.

Připraven je i doprovodný program. Kromě prohlídky techniky profesionálních hasičů soutěžící čeká i prohlídka požární stanice a ukázka zásahu hasičů. Nebude chybět ukázka Městské policie Plzeň. Strážníci předvedou výcvik služebních psů a prvky sebeobrany.

Každý soutěžící obdrží drobné věcné ceny a pamětní list. Tři vítězná družstva obdrží hodnotné ceny. První dva vítězné kolektivy postupují do krajského kola, které se uskuteční v roce 2008.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško

-wap-
Sdílet
Banner ZHT OK