Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nový zásahový vůz bánovských hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bánov získala bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje „nové“ zásahové vozidlo, cisternu CAS K 25 Liaz 101.860.

Na internetových stránkách HZS Zl. kraje byla uveřejněna nabídka jejich nepotřebného majetku. V seznamu se objevilo také zásahové vozidlo CAS K 25 Liaz 101.860. Protože současný vůz CAS 25 Škoda 706 RTHP už neodpovídal současným standardům požární ochrany a ne zcela vyhovoval náročným požadavkům, které jsou na dobrovolné hasiče kladeny, rozhodli jsme se, po konzultaci se starostou obce, o využití této příležitosti a obecní úřad zaslal žádost o bezúplatné převedení pro HZS nepotřebného auta do majetku obce.

Žádosti bylo ze strany HZS Zl. kraje vyhověno, a my jsme tak získali do našeho užívání „novou“ hasičskou techniku. CAS K 25 Liaz 101.860 byla vyrobena v roce 1988 (dosavadní auto bylo vyrobeno r. 1978). Sloužila u Útvaru veřejné požární ochrany v Uherském Hradišti a později byla v rámci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje přesunuta na požární stanici ve Valašských Kloboukách, kde sloužila na prvním výjezdu až do převodu.

Auto po převedení prošlo drobnými úpravami pro naše použití a 11.6. t.r. došlo k tzv. přepisu na obecní úřad na odboru dopravy na MěÚ. V Uh. Brodě a bylo zařazeno do výjezdu.

Stávající „trambus“ byl na základě doporučení HZS a po schválení zastupitelstvem obce prodán do Pitína, kde bude sloužit pro potřeby místní hasičské jednotky. Částka získaná tímto prodejem bude využita na stavební úpravy hasičské zbrojnice, protože nové auto je o 45 cm vyšší než stávající.

Schválení naší žádosti chápeme jako určité uznání dosavadní práce jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov a již nyní se těšíme na možnost vám naše nové vozidlo předvést v naší obci a v neposlední řadě také na možnost reprezentovat Bánov při pomoci v okolních obcích.


Za jednotku SDH obce Bánov
Ondřej Čubík

-wap-
Sdílet