Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požiarovosť v prírodnom prostredí

Za uplynulých 24 týždňov sme zaznamenali 3 745 požiarov v prírodnom prostredí s celkovou škodou 17 242 200 Sk. Z uvedeného množstva požiarov bolo 489 požiarov lesa, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 10 529 200 Sk.

V 24. týždni od 11. 6. 2007 do 17. 6. 2007 bolo na území Slovenskej republiky zaznamenaných 47 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 56 000 Sk. Z toho v troch prípadoch išlo o požiare lesného porastu, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 17 000 Sk.

V 23. týždni od 4. 6. 2007 do 10. 6. 2007 bolo na území Slovenskej republiky zaznamenaných 35 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa. Následkom týchto požiarov vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 44 000 Sk. Z toho v šiestich prípadoch išlo o požiare lesného porastu, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 19 000 Sk.

V 22. týždni od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2007 bolo na území SR zaznamenaných 26 požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikli najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa. Následkom týchto požiarov vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 22 000 Sk. Z toho v dvoch prípadoch išlo o požiare lesného porastu (materiálna škoda nebola vyčíslená).

V 21. týždni od 21. 5. 2007 do 27. 5. 2007 bolo na území Slovenskej republiky zaznamenaných 116 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa. Následkom týchto požiarov vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 202 000 Sk. Z toho v 13 prípadoch išlo o požiare lesného porastu so škodou 124 000 Sk.

V 20. týždni od 14. 5. 2007 do 20. 5. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 74 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 303 000 Sk. Z toho v 17 prípadoch išlo o požiar lesného porastu, pričom materiálna škoda bola vyčíslená na 256 000.

V 19. týždni od 7. 5. 2007 do 13. 5. 2007 bolo na území Slovenskej republiky zaznamenaných 43 požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikli najmä v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov ako aj používania otvoreného ohňa. Následkom týchto požiarov vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 93 000 Sk. Z toho v 15 prípadoch išlo o lesné požiare, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 44 000 Sk.

V 18. týždni od 30. 4. 2007 do 6. 5. 2007 bolo zaznamenaných na území Slovenskej republiky 254 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 520 200 Sk. Z toho v 64 prípadoch išlo o lesné požiare, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 248 200.

V 17. týždni od 23. 4. 2007 do 29. 4. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 278 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 2 270 000 Sk. Z toho v 74 prípadoch išlo o požiare lesného porastu, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 932 000 Sk.

V 16. týždni od 16. 4. 2007 do 22. 4. 2007 bolo na území SR zaznamenaných 294 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 841 000 Sk. Z toho v 69 prípadoch išlo o požiare lesného porastu, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 540 000 Sk.

V 15. týždni od 9. 4. 2007 do 15. 4. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 451 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 2 205 000 Sk. Z toho v 87 prípadoch išlo o požiare lesného porastu, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 672 000 Sk.

V 14.týždni od 2. 4. 2007 do 8. 4. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 478 (+68 v pondelok 9. 4. 2007) požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 6 526 000 Sk (+188 600 Sk v pondelok 9. 4. 2007). Z uvedených požiarov išlo o požiare lesného porastu v 62 (+9 v pondelok 9. 4. 2007) prípadoch, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 4 694 000 Sk (+ 145 000 Sk v pondelok 9. 4. 2007).

V 13. týždni od 26. 3. 2007 do 1. 4. 2007 bolo na území SR zaznamenaných 459 požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikli najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa. Následkom týchto požiarov vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 187 000 Sk. Z toho v 28 prípadoch išlo o požiare lesného porastu, pri ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 339 000 Sk.

V 12. týždni od 19. 3. 2007 do 25. 3. 2007 nikde na celom území SR neboli zaznamenané žiadne požiare v prírodnom prostredí.

V 11. týždni od 12. 3. 2007 do 18. 3. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 649 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa. Priama materiálna škoda spôsobená týmito požiarmi bola predbežne vyčíslená na 1 309 000 Sk. Z toho v 25 prípadoch išlo o požiare lesných porastov, následkom ktorých vznikla škoda vo výške 417 000 Sk.

V 10. týždni od 5. 3. 2007 do 11. 3. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 287 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 408 000 Sk. Z toho v siedmich prípadoch išlo o požiare lesných porastov, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 63 000 Sk.

V 9. týždni od 26. 2. 2007 do 4. 3. 2007 bolo na území SR zaznamenaných 7 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 7 000 Sk. Z toho v jednom prípade išlo o požiar lesného porastu, materiálna škoda nebola vyčíslená.

V 8. týždni od 19. 2. 2007 do 25. 2. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 118 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 97 000 Sk. Z toho v troch prípadoch išlo o požiare lesného porastu, pri ktorých vznikla materiálna škoda predbežne vyčíslená na 2 000 Sk.

V 7. týždni od 12. 2. 2007 do 18. 2. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 42 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 27 000 Sk. Z toho v dvoch prípadoch išlo o požiare lesného porastu, pri ktorých nevznikla žiadna materiálna škoda.

V 6. týždni od 5. 2. 2007 do 11. 2. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 14 požiarov v prírodnom prostredí (suché porasty, lesy a ostatné prírodné prostredie), najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 6 000 Sk. Z toho v jednom prípade horel lesný porast, následkom ktorého nevznikla žiadna materiálna škoda.

V 5. týždni od 29. 1. 2007 do 4. 2. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 20 požiarov v prírodnom prostredí (suché porasty a ostatné prírodné prostredie), najmä v dôsledku vypaľovania trávy a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 22 000 Sk.

Vo 4. týždni od 22. 1. 2007 do 28. 1. 2007 bolo na území SR zaznamenaných 8 požiarov v prírodnom prostredí (suché porasty, lesy a ostatné prírodné prostredie), najmä v dôsledku vypaľovania trávy a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 12 000 Sk. Z toho v 3 prípadoch horel lesný porast, následkom ktorého vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 6 000 Sk.

V 3. týždni od 15. 1. 2007 do 21. 1. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 44 požiarov v prírodnom prostredí (suché porasty, lesy a ostatné prírodné prostredie), najmä v dôsledku vypaľovania trávy a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 113 000 Sk. Z toho v 9 prípadoch horel lesný porast, pri ktorom vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 95 000 Sk.

V 2. týždni od 8. 1. 2007 do 14. 1. 2007 bolo zaznamenaných na území Slovenskej republiky 39 požiarov v prírodnom prostredí (suché porasty, lesy a ostatné prírodné prostredie), najmä v dôsledku vypaľovania trávy a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 18 000 Sk. Z toho v jednom prípade horel lesný porast, pri ktorom vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 000 Sk.

V 1. týždni od 1. 1. 2007 do 7. 1. 2007 bolo zaznamenaných na území SR 9 požiarov v prírodnom prostredí (suché porasty, lesy a ostatné prírodné prostredie), najmä v dôsledku vypaľovania trávy a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 10 000 Sk. Z toho v jednom prípade horel lesný porast, pri ktorom vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 5 000 Sk.
Sdílet