Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mohutný požár skladu ve Zlíně

Dne 19. 6. 2007 v 09:19 hod. byli hasiči informováni o požáru v bývalém areálu Svitu v centru Zlína, na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se třemi cisternami, protiplynovým vozidlem a velícím důstojníkem směny.

Dále jednotka hasičů z povolání města Zlína, jednotka profesionálních hasičů podniku Mitas a.s., a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Fryštáku a Vizovic.

Už při výjezdu hasičů ze stanic byl vidět mohutný oblak černého kouře, vycházející z centra města a z areálu Svitu. Po příjezdu na místo bylo potvrzeno, že došlo k rozsáhlému požáru v přízemí budovy č. 104. V budově se nachází sklady kartonáže a izolací soukromé společnosti.

Hasiči od počátku čelili mohutným plamenům, které zuřily uvnitř skladu, ale i na nákladové rampě u budovy. Včas se podařilo odtáhnout několik vagonů, které stály na kolejišti u budovy a byly tak uchráněny před požárem.

Bylo nataženo mnoho útočných proudů vody a hasiči se snažili především zabránit rozšíření požáru do vyšších pater objektu, kde jsou další sklady materiálu. Díky rozsáhlé a funkční hydrantové síti v celém areálu firem neměli hasiči problém s dodávkou vody k hašení. Zhruba po hodině intenzivních hasebních prací se podařilo hlavní požár dostat pod kontrolu a zabránit jeho dalšímu šíření.

Po dalších pár minutách relativního hasebního klidu se požár znovu rozhořel v jedné části skladu. Jeho zvládnutí a uhašení trvalo zasahujícím jednotkám dalších asi třicet minut. Teprve po této akci začali hasiči postupně vnikat do vnitřních prostor a dohašovat zbylá ohniska. Jedna část hasičů se věnovala intenzivnímu průzkumu horních pater budovy, kde se mohly skrývat osoby.

Další dohašovací a likvidační práce trvaly hasičům do odpoledních hodin. Hromady zničeného materiálu museli hasiči postupně rozebrat a dohasit.

Náročný zásah v dýchacích přístrojích rychle spotřebovával síly hasičů, kteří se tak během zásahu museli střídat. Ze stanice zlínských hasičů kyvadlově jezdil vůz s náhradními náplněmi tlakových nádob do dýchacích přístrojů hasičů.

Po celou dobu zásahu prováděli hasiči měření přítomnosti vybraných nebezpečných látek, jejichž koncentrace nepřekročily stanovené limity. Tyto údaje jsou důležité pro samotný hasební zásah a práci hasičů v nebezpečném prostředí.

Přes varovací a vyrozumívací systém byli informováni občané města Zlína, že došlo k požáru. Nebezpečné zplodiny hoření unášel vítr do centra města a hasiči veřejnosti doporučili uzavřít okna, chránit děti a seniory, nevystavovat se zbytečnému nadýchání kouře a nevjíždět do zasažených oblastí.

Zdravotnická záchranná služba se na místě požáru věnovala dvěma mužům. Oba utrpěli psychický šok při požáru. Mladší byl v době vzniku požáru ve vyšších patrech budovy a musel seběhnout po zakouřeném schodišti. Původní podezření z nadýchání zplodin hoření se po jeho vyšetření nepotvrdilo.

Na místo přijel vyšetřovatel hasičů ze Zlína, který si nechal povolat na pomoc tým kriminalistů ze Zlína. Společně zahájili šetření na objasnění příčiny této mimořádné události. Podle prvotních informací na místě a od svědků se prozatím vyšetřování zúžilo na možnost nedbalostního jednání nebo technické závady při provádění rekonstrukčních prací na budově.

K zajištění stop po požáru byli na místo vysláni také odborníci ze speciální chemické laboratoře HZS ČR z Tišnova. Tito odborníci budou vyhodnocovat stopy k objasnění příčiny vzniku požáru, jeho šíření a průběhu hoření.

mjr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wej-
Sdílet